Netwerk tegen Armoede blijft verontrust over stijgende energiekosten

15/6/2016
Vandaag kwam de VREG met cijfers over energiearmoede, waaruit blijkt dat bepaalde tendensen een lichte daling van de energiearmoede doen vermoeden. De cijfers geven informatie over het aantal budgetmeters, betalingsplannen, afsluitingen enz.

Het Netwerk tegen Armoede is enerzijds tevreden dat zowel energieleveranciers als distributienetbeheerders er blijkbaar beter in slagen consumentenschulden onder controle te houden. Anderzijds hopen wij uiteraard dat de dalende trend zich verder zet en dat die zich ook en snel uitbreidt naar beschermde klanten en andere klanten met een kwetsbaarder profiel. Ten slotte blijven we erop hameren dat de problematiek van energiearmoede veel ruimer is dan deze van de energieschulden. Spijtig genoeg tonen andere studies, zoals de energiebarometer van de Koning Boudewijnsstichting, aan dat die algemene energiearmoede al jaren niet verbetert.

Bovendien vrezen we dat het effect van de stijgende energieprijzen snel zichtbaar zal worden in deze statistieken. Door de afschaffing van de gratis hoeveelheid kWh, de verhoging van de BTW én het invoeren van de zogenoemde Turteltaks zal de factuur dit jaar sowieso stijgen. Voor mensen die er nu al niet of maar net in slagen hun facturen te betalen, wordt het de komende jaren alleen erger.  

Lees hier ons standpunt dat we eerder al publiceerden rond de toenmende energiearmoede.