Netwerk tegen Armoede steunt campagne voor woonzekerheid

25/4/2016
Het Vlaams Huurdersplatform, de Huurdersbonden en Vivas (belangenorganisatie van Vlaamse huurders) lanceren de campagne Zeker wonen = thuis komen tegen de geplande maatregelen van de Vlaamse regering om de woonzekerheid van sociale huurders onderuit te halen.  De campagne krijgt de volle steun van het Netwerk tegen Armoede.

De Vlaamse regering wil tijdelijke contracten invoeren in de sociale huur. Daardoor dreigen huurders na 9 jaar hun woning te verliezen en terug te moeten naar de private huurmarkt, waar een pak huurders nu al grote problemen ondervindt om een betaalbare, kwaliteitsvolle woning te vinden. De maatregel zal overigens weinig effect hebben, want instromende sociale huurders hebben doorgaans een inkomen dat ruim onder de bovengrens ligt. Voor bestaande contracten verandert (gelukkig maar) niets.

Ook sociale huurders die in een 'onderbezette woning' verblijven, worden in de toekomst bedreigd met opzegging van hun contract. Wie zijn kinderen het huis uit ziet vertrekken, kan verplicht worden om naar een kleinere woning te verhuizen. Ook huidige sociale huurders worden hierdoor getroffen. Tijdelijke contracten zijn dan wel niet op hen van toepassing, ze kunnen wel beboet worden, tot €30 per maand per 'overtollige' kamer. Ook wij zijn voorstander van een zo efficiënt mogelijk gebruik van sociale woningen, maar geloven dat deze maatregel meer kwaad doen goed zal doen.

Bovendien haalt de Vlaamse regering het zware geschut boven om domiciliefraude te bestrijden, terwijl die nu al amper 0,01 % bedraagt. Ook iemand laten inwonen, zal nu streng aangepakt worden. Dat leidt tot grote rechtsonzekerheid bij sociale huurders. Net als de strijd tegen woonoverlast. Uiteraard is niemand gekant tegen bestrijding van woonoverlast, maar dat moet dan wel efficiënt gebeuren en met respect voor de rechten van de sociale huurder. Huurders zouden voortaan beboet kunnen worden zonder voorafgaandelijke procedure.

Ondertussen laat de Vlaamse regering na om echt maatregelen te nemen die het gebrek aan betaalbare woningen kan verhelpen. Het grote tekort aan sociale woningen blijft schrijnend.

Deze besluiten van de Vlaamse regering moeten nog aan het Vlaams Parlement voorgelegd worden. De Vlaamse Woonraad gaf alvast een eensluidend negatief advies. Hoog tijd dus om onze stem te verheffen tegen deze asociale maatregelen.

Affiches bestellen kan bij info@vlaamshuurdersplatform.be

Meer info over de campagne vindt u hier.