Overleg tussen Netwerk tegen Armoede en energieminister over invoering slimme energiemeters

3/2/2017
Er komt overleg tussen het Netwerk tegen Armoede en de Vlaamse minister voor Energie Bart Tommelein over de geplande invoering van slimme energiemeesters. De minister pakte vorige week uit met een plan om in heel Vlaanderen, weliswaar gefaseerd, slimme (digitale) energiemeters uit te rollen. Zij moeten de vertrouwde analoge exemplaren op termijn overal vervangen. Het Netwerk tegen Armoede is hier niet bij voorbaat tegen gekant, maar vraagt wel om dit op een doordachte manier te doen en te kijken welke mogelijkheden die meters kunnen bieden voor kwetsbare energieconsumenten. Tegelijk benadrukken wij dat de kosten voor deze (duurdere) meters niet mogen doorverrrekend worden aan mensen en gezinnen in armoede. Die werden de voorbije jaren al meermaals geconfronteerd met forse prijsverhogingen.

De slimme meters kunnen mogelijk kansen bieden, maar er zijn ook risico's. Gaan leveranciers die meters niet gebruiken om mensen sneller en makkelijker af te sluiten? Of zullen gezinnen sneller in een prepaid-systeem gedropt worden, waarbij ze vooraf moeten betalen vooraleer energie te kunnen gebruiken? We weten uit ervaring met budgetmeters dat mensen daardoor vaak in mensonwaardige omstandigheden zonder voldoende energie moeten overleven, ook in de winter. Zij hebben sowieso geen marge om nog verder op energie te besparen, ook niet met een slimme meter.

Maar misschien kan het ook anders en bieden de meters de mogelijkheid om nu net wel een menswaardige minimale levering te bieden, zodat mensen niet zonder energie vallen of moeten overgaan tot extreem ondergebruik, met schadelijke gevolgen voor hun woning en voor hun gezondheid. 

Er blijft nog veel onduidelijkheid rond de impact van digitale energiemeters. Daarom vraagt het Netwerk tegen Armoede een armoedetoets uit te voeren vooraleer de uitrol in de praktijk gebracht wordt. Overleg daarover is nu toegezegd door de minister.

Beluister het debat met coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede en Bram Claeys van Bond Beter Leefmilieu in De Ochtend op Radio 1.