Piek in uithuiszettingen is vervolg van Vlaamse wooncrisis

11/1/2016
De piek in het aantal uithuiszettingen is in de eerste plaats een symptoom van de Vlaamse wooncrisis, die al jaren woedt en steeds verder om zich heen grijpt. Het Netwerk tegen Armoede vraagt al langer dringende maatregelen om de crisis te bestrijden. Hopelijk schiet de Vlaamse regering nu echt in gang.
 
De krapte op de private huurmarkt, het acute tekort aan sociale woningen en ook en vooral de fel stijgende energieprijzen doen steeds meer huurders de das om, waaronder ook steeds meer gezinnen met kinderen. De prijs voor elektriciteit zal dit jaar nog eens met meer dan €300 stijgen voor een gemiddeld gezin. Voor gezinnen in armoede, met vaak slecht geïsoleerde huurwoningen en verouderde elektrische apparaten, kan de factuur nog hoger oplopen.
 
Coördinator Frederic Vanhauwaert: “De Vlaamse regering weet al langer wat haar te doen staat. Wij hopen dat ze nu eindelijk in actie schiet.” Een aantal maatregelen kunnen huurders meer financiële ademruimte geven.
 
-          Echte sociale correcties voor energie: Herinvoering gratis kwh elektriciteit voor mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming, uitbreiding sociaal tarief, …)
-          Herverdeling deel van woonbonusbudget richting sociale woningen en huursubsidies
-          Versnelde bouw sociale woningen in plaats van besparingen op sociale huur
-          Uitbreiding gebruik huursubsidies voor meest kwetsbare huurders
-          Beschikbare woningen op de markt brengen via sociale verhuurkantoren en eigenaars daarvoor stimuleren
-          Regionalisering huurwet aangrijpen om Vlaamse huurmarkt toegankelijker te maken
 
De Vlaamse regering, en de bevoegde ministers Homans (wonen, armoedebestrijding) en Turtelboom (energie) zullen moeten investeren in een huurmarkt die meer betaalbare en kwaliteitsvolle woningen biedt. Het gebrek daaraan veroorzaak financiële problemen (door hoge kosten voor huur en energie) én gezondheidsproblemen (door gebrekkige woonkwaliteit). Investeren in de strijd tegen de wooncrisis is dringend nodig. Anders dreigt de maatschappelijke kost (uithuiszettingen, schuldhulpverlening, gezondheidsproblemen door gebrekkige woonkwaliteit, …) vele malen hoger uit te vallen. 

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het artikel in Knack.

Herbeluister Hautekiet op Radio 1.

Lees het opiniestuk in Het Belang Van Limburg.