Steed meer mensen vrezen hun huis niet meer te kunnen verwarmen

15/3/2019
Energiearmoede is en blijft een groot probleem in ons land. Vooral alleenstaanden, eenoudergezinnen en vrouwen ouder dan 65 dreigen in de problemen te komen met hun energiefactuur. Een en ander blijtk uit de energiebarometer van de Koning Boudewijnstichting. Dat heeft enerzijds te maken met de slechte kwaliteit van de woningen waar ze in leven, waardoor het energiegebruik oploopt en anderzijds met de sterke prijsstijgingen van de voorbije jaren, voornamelijk door allerlei taksen die de overheid op energie heft.

Er moeten dringend meer investeringen komen in de kwaliteit van sociale en private huurwoningen en het aanbod betaalbare huurwoningen, op de sociale en private markt, moet dringend de hoogte in. Vandaag staan nog altijd 135.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Dat betekent dat ze moeten overleven op een bijzonder krappe private huurmarkt.

Bekijk hier de energiebarometer.