Verlenging winterperiode energie geen reden tot euforie

24/2/2016
Het Netwerk tegen Armoede vindt het uiteraard positief dat de winterperiode voor energie met 1 maand verlengd wordt. Zo blijven mensen beschermd tegen afsluiting. Toch is deze maatregel ruim onvoldoende om mensen in energiearmoede te helpen en vormt ze absoluut geen reden tot euforie. Mensen die voor 1 november afgesloten werden, blijven afgesloten en hebben dus een volledige winter moeten overleven zonder enige zekerheid. Om dergelijke mensonwaardige praktijken uit de wereld te helpen, zou er een winterregeling moeten komen die het hele jaar door geldt.

De 'minimale levering aardgas', zoals ze door de Vlaamse regering genoemd wordt, is bovendien helemaal geen minimale levering, want mensen met een budgetmeter kunnen nog altijd zonder verwarming gezet worden. Bovendien passen veel Ocmw's de minimale levering nog steeds niet toe. Wij vragen dat dit een recht wordt, in plaats van een gunst die nu toegekend wordt door Ocmw's. Niemand zou ooit volledig afgesloten mogen worden van basisbehoeften zoals gas of elektriciteit. Om energiearmoede te bestrijden, zal dus veel meer nodig zijn dan dit: sociale correcties op prijsverhogingen, betere werking van de lokale adviescommissies, .... We wachten met ongeduld op het energiearmoedeplan van de Vlaamse regering.