Vluchtelingen dreigen massaal in de dakloosheid te belanden

4/2/2016
Duizenden vluchtelingen zijn de voorbije maanden aangekomen in België, op de vlucht voor oorlog en op zoek naar een toekomst voor zichzelf en hun gezin. Vlos in Sint-Niklaas en Samen Divers in Oostende, verenigingen binnen het Netwerk tegen Armoede,worden heel nadrukkelijk met de problematiek geconfronteerd en zagen de vraag naar opvang de voorbije maanden voortdurend stijgen. Erkende vluchtelingen moeten na 2 maand het opvangcentrum of -initiatief verlaten en worden dakloos als zij binnen die termijn geen woning vinden. Het Netwerk tegen Armoede vraagt, samen met Vlos en Samen Divers, dat minister van Wonen Homans dringende maatregelen neemt om de wooncrisis aan te pakken. De huursubsidies actiever inzetten voor mensen zonder woning en sociale verhuurkantoren nadrukkelijker promoten bij eigenaars.

Veel van die erkende vluchtelingen belanden vandaag al op straat. In tegenstelling tot wat minister Homans beweert, openen zij niet onmiddellijk recht op leefloon.  Zij hebben meestal nog geen elektronische verblijfskaart en kunnen nog niet bij het Ocmw terecht voor financiële steun. Zonder financiële bijstand is het voor vluchtelingen onmogelijk een huurwoning te vinden. Maar zonder huurcontract, en bijhorende vaste verblijfplaats, krijgen ze ook geen financiële bijstand. Zo belanden mensen in een vicieuze cirkel.

Zelfs met een leefloon is de zoektocht naar een woning een helse opdracht. Een sociale woning is uitgesloten. Je belandt in het beste geval op de wachtlijst waar al meer dan 100.000 kandidaat-huurders voor hen wachten. Op de private markt zijn vluchtelingen, net als Belgen, overgeleverd aan de willekeur van verhuurders. Ze worden vaak geconfronteerd door hoge huurprijzen en een groot aantal woningen van slechte kwaliteit. Daar komt nog bij dat vluchtelingen het slachtoffer zijn van discriminatie. Veel verhuurders weigeren te verhuren aan mensen van buitenlandse afkomst of aan mensen die afhangen van Ocmw-steun.

Daarom zijn dringende maatregelen nodig. De huursubsidie volop inzetten voor mensen zonder woning zou al een eerste stap zijn en veel kwetsbare huurders, Belg of vluchteling, vooruit helpen. En de verhuur via een sociaal verhuurkantoor meer aankaarten en promoten bij eigenaars kan de woningmarkt bijkomende zuurstof geven. Helaas geeft de minister momenteel niet thuis.

Lees ons opiniestuk van 02/11/2015, samen met VVSG, Minderhedenforum, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 11.11.11, Sector Samenlevingsopbouw, Vlaams Huurdersplatform, Orbit, HUURpunt en Beweging.net op deredactie.be