Daklozenbeleid is ontoereikend, ook in Vlaanderen

17/12/2014
Cijfers van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid & Gezin tonen aan wat het Netwerk tegen Armoede al jaren zegt:  dakloosheid in Vlaanderen is een probleem. Dat wordt bevestigd in de eigen bevraging die wij organiseerden onder onze 60 verenigingen. Bij veel verenigingen waar armen het woord nemen, komen mensen over de vloer die geen vaste plek hebben om te slapen. Volgens de studie zouden er in Vlaanderen minstens 5.378 daklozen zijn, al geven de onderzoekers zelf aan dat het er allicht meer zijn.
 

Dakloosheid beperkt zich zeker niet tot de grote steden, ook in kleinere steden en gemeenten vindt niet iedereen gepaste huisvesting. Mensen worden in gans Vlaanderen uit huis gezet en zeker in winterperiodes zorgt dat voor problematische situaties. Lang niet alle gemeenten of steden hebben hiervoor gepaste antwoorden. Sommige lokale besturen ontkennen het probleem, terwijl anderen de daklozen systematisch doorschuiven naar nabijgelegen steden die wél opvang voorzien.
 
Het Netwerk hoopt dat deze studie en de (verontrustende) resultaten van onze eigen bevraging een wake up – call wordt voor alle bevoegde overheden. De lokale overheden moeten inzien dat dakloosheid bestaat, ook  in kleinere steden en gemeenten en zorgen dat gepaste oplossingen worden gevonden. Het probleem ontkennen lost niks op, mensen doorsturen naar andere steden helpt mensen slechts minimaal.

 Ook hogere overheden moeten in actie schieten. Dakloosheid spreidt zich beleidsmatig uit over wonen, welzijn & armoedebestrijding, wij verwachten dat bevoegde ministers en staatssecretarissen samen tot oplossingen komen. Via extra ondersteuning van die lokale  overheden, via uitbreiding van (woon-)begeleiding, via duidelijk beleid ter preventie van uithuiszetting, via verruiming huursubsidies en, belangrijkst van allemaal, een versnelde bouw van sociale woningen. 

Lees het artikel in De Standaard.