Wonen in de wachtrij

12/12/2017
Het Crisisplatform Wonen (met onder meer Netwerk tegen Armoede, het Vlaams Huurdersplatform, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Caw's en Samenlevingsopbouw) voerde vandaag actie tegen de toenemende wachtrijen in de sociale huisvesting en de noodsituatie van veel kwetsbare huurders op de private markt.

De wooncrisis in Vlaanderen neemt nog elk jaar toe. Steeds meer mensen komen in een precaire huisvestingssituatie terecht. Met maar liefst 120.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning hoeft dat niet te verbazen. Dat zijn 120.000 mensen die zonder veel financiële middelen op zoek moeten naar een woning op een zeer krappe huurmarkt. Gevolg? Ze betalen soms torenhoge huurprijzen voor woningen van slechte kwaliteit, met hoge energiestookkosten als gevolg van gebrekkige isolatie.

Er werd de voorbije jaren meer geïnvesteerd in sociale woningen en huursubsidies voor wie op de private markt is aangewezen, maar nog altijd veel te weinig. Het rapport van het Crisisplatform wijst uit dat maar liefst 84 % van de Vlaamse woonsubsidies naar eigenaars en kopers gaat, vooral via de Woonbonus. Die kopers hebben daar niets aan, want de Woonbonus zorgt er vooral voor dat prijzen verder opgedreven worden. Wie huurt, blijft achter met een veel te beperkt budget.

Daarom pleiten de organisaties in het platform voor een heroriëntering van die Woobonus richting sociale en private huurmarkt, met meer investeringen in sociale woningen, versterking van de sociale verhuurkantoren én meer huursubsidies voor wie op de wachtlijst staat.

Lees het artikel in De Morgen.