Cindy: "Ook wie werkt, vertrekt soms met een lege brooddoos"

Werk is de snelste uitweg uit armoede, hoor je om de haverklap zeggen, ook en vooral door politici. “Een illusie”, noemt Cindy het. “Ik ken veel mensen die vaak met een lege boterhamdoos naar hun werk vertrekken. Werk is lang geen garantie om uit de armoede te geraken of te blijven.”
 
Jobs, jobs, jobs, laat deze regering graag horen, maar niet voor iedereen. Voor wie kortgeschoold is of al langer werkzoekend, liggen de jobs niet zomaar voor het grijpen. En systemen als flexibel werken of onbelast bijklussen, dat pikt net jobs in die mensen zonder hogere opleiding zouden kunnen doen. “Ondertussen moeten jonge mensen van de ene interimjob naar de andere tijdelijke baan hollen, zonder enige financiële zekerheid. Probeer dan maar eens een woning te vinden op de private huurmarkt.”
 
En wie geen job vindt, valt terug op een uitkering die vaak ver onder de armoedegrens ligt. Een leefloon voor een alleenstaande bedraagt amper €910, terwijl de Europese armoedegrens (inkomen dat je nodig hebt om waardig te leven) in ons land op €1.198 ligt. “Deze regering geeft veel geld uit aan andere dingen, maar niet aan uitkeringen die onder de armoedegrens ligt. Mensen met een tijdelijke job, met een uitkering, hebben het allemaal moeilijker en moeilijker, want ondertussen worden basisproducten, zoals voeding of energie, elk jaar duurder. Kom mij dus niet vertellen dat de koopkracht gestegen is. Voor wie geen overschot heeft, is ze zelfs nog gedaald.