Vereniging in beeld: Buurtwerk 't Lampeke

“Vroeger leefde ik tussen vier muren. Ik was er voor mijn kinderen, maar voor het overige had ik nauwelijks contact met de buitenwereld. Wie in armoede leeft, stopt zich zoveel mogelijk weg. Dat isolement doorbreken, dat is de eerste stap naar een ander leven.” Nathalie heeft vier kinderen en stond lange tijd in haar eentje in voor de opvoeding ervan. Een eenzaam bestaan, tot ze de weg vond naar  Buurtwerk ’t Lampeke.
“10 jaar geleden kwam ik via artikel 60 (activeringstraject vanuit het ocmw, nvdr) terecht bij Buurtwerk ’t Lampeke. Daarmee ging voor mij letterlijk een nieuwe wereld open. Mensen omarmen je hier, laten je merken dat je waardevol bent, dat je talenten hebt. Ik werkte toen in de peutertuin. Ondertussen ben ik nog altijd aan de slag als vrijwilliger, in de kinderopvang, maar even goed in het Buurthuis.”
 
Vertrouwensband met de ouders
 
Buurtwerk ’t Lampeke heeft een uitgebreide werking uitgebouwd, met heel veel aandacht voor gezinnen met kinderen en jongeren uit een kwetsbare situatie. Speelpleinwerking, peutertuin, buitenschoolse kinderwerking. Jongerenwerking, ... Het draait allemaal op volle toeren. Nathalie: “We houden ons niet alleen met de kinderen bezig, maar evenveel met de ouders. Ook voor hen moet de drempel zo laag mogelijk zijn. Mensen in kansarmoede hebben vaak slechte ervaringen met instellingen, zoals school. Daardoor zijn ze ook niet geneigd om hun kinderen naar de opvang te sturen, wat het dan weer moeilijker maakt om werk te vinden of een opleiding te kunnen volgen. Hier werken we aan een vertrouwensband met de ouders, zodat ze zich hier even thuis voelen als hun kinderen. Je kunt niet op weg met de kinderen als je de ouders niet mee hebt.”
Met dagopvang de Wurpskes, kinderwerking Fabota en jongerenwerking Den Tube heeft de buurtwerking een uitgebreide jeugdwerking. Daarnaast is er ook het buurthuis, de ontmoetingsplaats voor wie een gezellige babbel wil doen of wil genieten van een lekkere buurtmaaltijd. Geregeld zijn er ook activiteiten, waarop ook de buurtbewoners uit de Ridderbuurt welkom zijn, van het jaarlijkse Spel Zonder Grenzen, over de kerstmarkt tot de fietstocht met picknick. Maar eigenlijk bruist het buurthuis het hele jaar door van de activiteit.
 
Wonen, gezondheid en cultuur
 
’Buurtwerk t Lampeke is een vereniging waar armen het woord nemen en dus gaat de werking nog een stuk verder dan de uitgebreide dienstverlening. “Die is onze inrijpoort om mensen ook mee te laten nadenken over armoedebestrijding. Zij zijn ten slotte de meest deskundige als het daarover gaat. Ze ondervinden aan den lijve hoe het is om in armoede te leven. We wisselen ervaringen uit en discussiëren over hoe je armoede best bestrijdt. Bij ’t Lampeke werken we o.a.  rond wonen, gezondheid en cultuur, want armoede is zoveel meer dan een gebrek aan inkomen. Wie in een slecht geïsoleerde woning leeft, kampt met hoge energiekosten. Of net door een gebrek aan inkomen stel je doktersbezoek uit, waardoor de kosten aan het einde van de rit net nog hoger oplopen. En cultuur? Dat is heel belangrijk. Armoede is een constante stresssituatie. Daar af en toe eens kunnen uitstappen, daar hebben mensen absoluut behoefte aan.”
Nathalie gaat ook jaarlijks mee op vakantie met ’t Lampeke. “Alleen had ik die stap nooit durven zetten, maar in groep en onder gelijken lukt het wel. Ook voor de kinderen is dat een hele verademing. Nee, vakantie is helemaal geen luxe voor mensen in armoede.”