Terug

Voor u als werkgever genereert een duurzame tewerkstelling van mensen in armoede talrijke positieve effecten zoals een daling van het absenteïsme, een verhoging van de motivatie en de prestaties en een daling van het personeelsverloop en bijgevolg van de aanwervings- en opleidingskosten. Voor mensen in armoede is een duurzame tewerkstelling een belangrijke hefboom om uit armoede te geraken.

Armoedesensitiviteitsscan

Tijdens de scan wordt aan de hand van gerichte vragen in kaart gebracht hoe uw bedrijf scoort op 7 topics. Elk van deze topics betreft een belangrijk aspect in de duurzame tewerkstelling van mensen in armoede. De scan vraagt om een tijdsinvestering van 2 à 3u. Rond de tafel zitten bv. de HR-directeur, een leidinggevende, een regioverantwoordelijke, de vertrouwenspersoon, …
De resultaten van het gesprek worden nadien door ons verwerkt in een document van 10 pagina's waarin de score op elk van de 7 topics toegelicht wordt.

Download hier de infofiche.

Coachingtraject

Het coachingtraject start met de intake. Dan volgt een 2-daagse workshop met als thema's: inzicht in armoede, herkennen van armoede, communicatie met mensen in armoede, aanwezigheidsbeleid, werken in team, beschikbaar inkomen (bv. loonbeslag, vragen naar voorschotten) en doorverwijzen. Hierna plannen we een aantal coachingsessies in voor de implementatie van de methodieken en tools.

Het coachingtraject werd in 5 bedrijven uitgetest.

Waarom betrokkenheid zo belangrijk is. Enkele cijfers:
Kost van het absenteïsme voor een bedrijf met 50 arbeiders:

Bekijk het interview met Wim Cannaert, HR-directeur van afvalverwerkingsbedrijf Vanheede, over hoe hij terugblikt op het coachingtraject.

Het aanpassen van bedrijfsprocessen en het vergroten van de betrokkenheid kan een daling teweegbrengen in het absenteïsme. Een daling van een 0.5% resulteert al in een besparing van 11.500€ per jaar.

De coaching wordt gegeven door een tandem van een ervaren trainer en ervaringsdeskundige.

Download hier de infofiche.

Vorming
  • Inzicht in armoede
  • Armoede en het brein
  • Werknemers met financiële problemen ontzorgen
  • Andere vormingen op maat

Meer info bij christine.castille@netwerktegenarmoede.be.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief


Volg ons

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.