Campagne 17/10/2020: Armoede is een job waar je niets voor terugkrijgt

Banner voor Facebook
Campagnebeeld 17/10/2020

Voor een recht op waardig inkomen voor iedereen. Stop de uitsluiting!

De laagste uitkeringen moeten niet alleen omhoog…
Trek de laagste uitkeringen op tot boven de armoedegrens. Die eis blijft brandend actueel en staat ook dit jaar nog altijd centraal in onze campagne van 17/10.

ze moeten ook een pak toegankelijker!
Het grote publiek heeft het nu wel door: de laagste uitkeringen laten niet toe om waardig te leven, ze zijn té laag. Veel minder besef is er over de steeds grotere uitsluiting van mensen in de systemen van sociale bescherming door allerlei strenger wordende voorwaarden. Heel vaak zorgen die ervoor dat mensen nog wel rechten behouden, maar allerlei administratieve stappen moeten ondernemen om er nog aan te raken. Als dat misloopt, is er ‘non take up’, niet-gebruik van rechten.

Met de campagne willen we die toenemende onderbescherming aanklagen, maar ook de kijk op mensen in armoede die erachter schuilgaat.

De vaak overdreven en weinig zinvolle controles beschouwt elke kwetsbare mens als een verdachte van sociale fraude, terwijl het probleem van de onderbescherming vele malen groter is dan die sociale fraude.

Er zijn vier profielen van mensen die de toenemende drempels aan den lijve ondervinden:

  • langdurig werkzoekende
  • leefloner
  • langdurig zieke
  • sociale huurder
We stellen vast dat de voorwaarden voor bepaalde uitkeringen zó verstrengd zijn dat steeds meer mensen rechten verliezen.

Makkelijk om uitleggen is dat niet, want het gaat over vele verschillende ingrepen, die vaak andere mensen in armoede treffen. Maar des te belangrijker vinden we het om dit onder de aandacht te brengen. Er is namelijk stapje voor stapje een uitholling van rechten bezig. We vinden dat er al veel gaten in het vangnet zaten die moeten gedicht worden. We willen bereiken dat mensen makkelijker aan een waardig en zo automatisch mogelijk toegekende minimumuitkering raken als ze dat nodig hebben. En daar willen we deze campagne dus de aandacht op vestigen.

Campagnemateriaal

Gezamenlijk persbericht 'Armoedeorganisaties vragen aandacht voor de groeiende armoedeproblematiek in België, versterkt door coronacrisis' naar aanleiding van de online conferentie 'Uit de schulden' en lancering van de campagne rond 17 oktober

Lees het persbericht en de getuigenis van Nicole Clersy

Foto's Campagne 17 oktober 2020

Toon foto's “Campagne 17 oktober 2020”

De laagste uitkeringen optrekken tot de armoedegrens: wij vragen daden, geen woorden

Lees het artikel over de kloof tussen de laagste uitkeringen en de armoedegrens

Bekijk het overzicht van acties en activiteiten

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief


Volg ons

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.