Terug

De Vlaamse regering wijzigt principieel het besluit van het algemeen waterverkoopreglement dat de rechten en plichten van de watermaatschappijen, rioolbeheerders en klanten regelt. Een belangrijke wijziging is de invoering van een debietbegrenzing. Het Netwerk tegen Armoede sprak zich eerder al uit tegen deze debietbegrenzing, maar de regering keurde de maatregel afgelopen vrijdag, net voor de verkiezingen, definitief goed. Indien abonnees hun rekeningen niet kunnen betalen en ook hun afbetalingsplan niet kunnen of willen nakomen, kan overgegaan worden tot de afsluiting van het water. De Vlaamse regering wil naast de volledige afsluiting van water ook een debietbegrenzing mogelijk maken. De LAC beslist tot een debietbegrenzing vooraleer tot een volledige afsluiting over te gaan. Het Netwerk tegen Armoede herhaalt dat een volledige afsluiting van water niet kan. Water is een basisbehoefte. Een debietbegrenzer kan een volledige afsluiting vermijden en een noodoplossing zijn op voorwaarde dat er voldoende debiet is om in basisbehoeften te voorzien én indien er rekening gehouden wordt met de grootte van het gezin. In het wijzigingsbesluit legt de Vlaamse regering het miniumdebiet echter vast op 50 liter. Het Netwerk tegen Armoede heeft in verschillende overleggen benadrukt dat 50 liter onvoldoende is om in basisbehoeften te kunnen voorzien en dus om menswaardig te kunnen leven. Uit ervaringen vanuit mensen in armoede in Wallonië, waar het systeem van debietbegrenzing al bestaat en het minimumdebiet ook vastligt op 50 l, weten we dat gezinnen hun wasmachine, afwasmachine en warmwaterketel niet meer kunnen gebruiken. Daarnaast zou het veel te lang duren om bijvoorbeeld een kookpot met water of een toiletbak te vullen,... Ook de SERV en Minaraad stellen in hun advies dat het minimumdebiet van 50 liter niet onderbouwd is en vroegen om een bijkomend onderzoek. De Raad van State benadrukt in een advies alvast om de effecten van de maatregel nauwlettend op te volgen. De menselijke waardigheid moet gegarandeerd blijven. De Vlaamse regering stelt dat ze in ieder geval een evaluatie zal uitvoeren na de invoering van de debietbegrenzing. Het Netwerk tegen Armoede betreurt dat de resultaten van gebruikersevaluaties in Wallonië niet zijn meegenomen in de bepaling van het minimumdebiet in Vlaanderen en dat er ook aan de stem en bezorgdheden van mensen in armoede in Vlaanderen tot nog toe geen gevolg werd gegeven. Wij blijven dus pleiten voor een verbod op volledige afsluiting én het bepalen van het minimumdebiet dat rekening houdt met de gezinsgrootte en mensen in armoede toelaat om in hun basisbehoeften te voorzien. Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.