Terug

De samenleving slaagt er niet in om de rechten van alle mensen te verzekeren en de meest kwetsbare groepen dragen hiervan de grootste gevolgen. Ook (toekomstige) hulpverleners botsen op deze grondrechten die niet gewaarborgd zijn. Met een oprechte basishouding kan je toch het verschil maken. Samenwijzer is een educatieve website, opgebouwd door Recht-Op vzw, over het belang van een generalistische basishouding. De website biedt stof tot reflectie, didactisch materiaal en inspiratie voor ieder die in zijn (toekomstige) werkomgeving één of andere relatie met mensen - en vooral met mensen met een multiproblematiek - aangaat. Op zoek naar interessant beeld- en tekstmateriaal? Er worden drie thema‚'s uitgelicht: Rechtenbenadering, Participatie en Referentiekader. Elk van deze hoofdstukken start met een documentaire (+/- 30 min) waarin hulpverleners en mensen in armoede vertellen waarom die basishouding voor hen belangrijk is. Er wordt een variatie aan werkvormen aangeboden: Reflectievragen, Dialoogvragen, Stellingen, Rollenspel en Inleefoefeningen (zie website: ‚'Aan de slag als educatief medewerker‚'). Deze werkvormen kunnen zowel in klasverband, in training aan ervaren professionelen, als in intervisie of supervisie gebruikt worden of ter ondersteuning van individuele reflectie. "Maandag heb ik mijn les armoede en gezinsgericht werken gegeven, volledig uitgewerkt met materiaal van Samenwijzer, en die was helemaal geslaagd. Ik heb met de studenten de basishoudingen besproken, de reportage ‚'rechtenbenadering‚' bekeken en de reflectievragen in groepjes besproken. Er kwam het een en ander uit de bus. Heel fijn. Een dikke merci alvast voor het dankbare materiaal." (docent KDG Hogeschool) "De film heeft zeker zijn effect niet gemist in het onthaalteam van Borgerhout. We hebben ook de vragen gebruikt die erbij stonden. Ik denk dat we elkaar beter hebben leren kennen en ook meer op één lijn staan over onze aanpak in het onthaalteam." (inloopteam Borgerhout) Alle info op www.samenwijzer.be.

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.