11-12-2019

Klimaatbeleid kan niet zonder sociaal beleid

Terug

Klimaatbeleid zal sociaal zijn of zal niet zijn. Dat blijkt uit het 10de Tweejaarlijks Verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Het verslag focuste deze keer op de sociale impact van het klimaatbeleid. Een terechte zorg, want terwijl mensen met een laag inkomen (vaak noodgedwongen) een kleine econlogische voetafdruk laten optekenen, dreigen ze wel de rekening te krijgen van een klimaatbeleid zonder sociale component. Denk maar aan de lage emissiezones of de koolstoftaks waar meer en meer over gesproken wordt. Mensen in armoede worden veel harder getroffen door dergelijke maatregelen, terwijl zij lang niet de grootste broeikasgasuitstoters zijn. Nochtans is een sociaal klimaatbeleid perfect mogelijk.

In sociale huisvesting is bijvoorbeeld nog een groot potentieel om woningen energiezuinig te renoveren. Dat is goed voor het klimaat én bestrijdt energiearmoede. Daarnaast moeten ook private verhuurders fiscaal gestimuleerd worden om kwaliteitsvolle woningen aan een betaalbare huurprijs op de markt te brengen. Dat kan door energiezuinige renovaties van private huurwoningen fiscaal te belonen.

Mobiliteit is een andere grote uitdaging voor een sociaal klimaatbeleid. Investeringen in openbaar vervoer zijn hard nodig, zowel voor de strijd tegen klimaat als voor de strijd tegen vervoersarmoede. Die neemt hand over hand toe. Armoedeorganisaties begrijpen dan ook niet waarom er de voorbije jaren zo zwaar bespaard is op openbaar vervoer. Dat gaat in tegen elke logica.

Tegelijk werd met het Tiende Verslag ook stilgestaan bij 20/25 jaar Steunpunt en Tweejaarlijks Verslag. Een verjaardag die weinig reden tot vieren geeft, aangezien er nauwelijks vooruitgang geboek is in de strijd tegen armoede op verschillende beleidsdomeinen. Mensen in armoede hebben hun deel van het werk gedaan en actief gezocht naar oplossingen en voorstelling om sociale uitsluiting terug te dringen. Hoog tijd dat ook de politiek zijn verantwoordelijkheid neemt. Het beleid weet perfect wat er oop de plank ligt, met dank aan het werk van veel mensen in armoede in hun eigen verenigingen.

Download hier de volledige tekst van het Verslag.

Lees het persbericht van de armoedeorganisaties.

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.