Terug

Meer dan 300 mensen uit alle hoeken van Vlaanderen en uit verschillende verenigingen en organisaties zijn vandaag samen gekomen om #komafmetarmoede centraal te zetten. Zij hebben hun steun al toegezegd via meer dan 50 videootjes op de facebook van #komafmetarmoede. De partners van Decenniumdoelen, de rectoren van de vijf universiteiten, verschillende welzijnsorganisaties, de onderwijskoepels, de Gezinsbond, VVH, BBL en Rikolto, Transitienetwerk Vlaanderen ‚..., verschillende professoren en mensen uit de culturele wereld, zij allen steunen de campagne. Meer dan 300 mensen toonden vandaag hun engagement om komaf te maken met armoede. Want de cijfers zijn onthutsend. Want 10 jaar armoedig beleid leidt vandaag tot meer armoede en meer kinderarmoede: 1 op 5 Belgen leeft in armoede, 1 op 3 Belgen leeft onder de dreiging van het einde van de maand, 1 op 5 gezinnen leeft in energiearmoede, 1 op 7 kinderen worden in Vlaanderen in armoede geboren, de voedselbanken breken elk jaar een record, het aantal wachtenden voor een sociale woning blijft veel te hoog, ‚... 10 jaar armoedig beleid heeft de kloof tussen rijk en arm enkel vergroot. Uit de recente studie van André Decoster (KUL) over het sociaal- economisch beleid van de regering Michel I blijkt dat de hoogste inkomensgroepen, vanaf het 7de deciel, er met meer dan 165 euro op vooruit zijn gegaan, terwijl de laagste decielen amper iets kregen. Ondanks alle plannen en alle beloftes is armoede en ongelijkheid in België en Vlaanderen toegenomen. Na 10 jaar armoedig beleid is er dus nood aan moedig beleid, een beleid dat van armoede een prioriteit maakt. Een beleid dat langdurig en consequent fors inzet op armoedebestrijding. Wij vragen dan ook moedige politieke keuzes om bestaande middelen in te zetten in de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Een moedig beleid dat herverdeelt. Dit is het doel van de campagne #komafmetarmoede. Vandaag zijn de zeven prioriteiten voorgesteld waarna de zaal de top vier heeft gekozen: - Maak werk van inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens - Investeer in voldoende betaalbare en kwaliteitsvolle sociale en private huurwoningen - Versterk de verplichte ziekteverzekering, die voor iedereen toegankelijk is - Maak werk van een eerlijk en herverdelende fiscaliteit Deze vier topprioriteiten tonen dat het perfect mogelijk is om armoede te halveren. Met deze vier wordt de komende maanden campagne gevoerd. Cindy, ervaringsdeskundige bij het Netwerk tegen Armoede, maakte heel concreet waarom inkomens boven de armoedegrens en meer betaalbare woningen absolute topprioriteiten moeten zijn. "Wie onvoldoende inkomen heeft, heeft het net moeilijker om werk te zoeken. Je kunt je moeilijker verplaatsen, hebt vaak geen digitale communicatie en leven de constante stress maakt dat je ook mentaal niet klaar bent voor de arbeidsmarkt. Ik zie dat veel mensen ook noodzakelijke gezondheidszorgen uitstellen. En wie in een woning vol vocht woont die slecht geïsoleerd is, wel die krijgt nog meer gezondheidsproblemen en raakt sociaal nog meer geïsoleerd." #Komafmetarmoede zal de partijen en de kandidaten uitdagen, zal Vlaanderen online en op straat uitnodigen om mee #komafmetarmoede te maken. Een vernieuwde website www.komafmetarmoede.be zal de campagne begeleiden en voeden.

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.