04-12-2019

Mo*Talk: Hoe dichten we de onderwijskloof

Terug

Op 4 december was collega Nele Schroyen te gast bij deBuren voor een MO*talk over onderwijsongelijkheid. Ook te gast waren de Nederlandse onderzoeksjournaliste Anja Vink en Open-VLD politica Sihame El Kaouakibi. Gespreksleider Gie Goris leidde het thema in, dat niet toevallig brandend actueel was; de PISA-resultaten (een onderzoek dat om de drie jaar peilt naar de vaardigheden van 15-jarigen) waren immers hét nieuws van de dag – en die waren opnieuw niet fraai, vooral als we kijken naar de link tussen sociaal-economische status en prestaties. Sowieso is het verschil tussen de zwakste en de sterkste leerlingen in Vlaanderen groter dan gemiddeld, maar bovendien wordt dat verschil in score mee verklaard door kansarmoede. Terwijl het streefdoel van onderwijs precies moet zijn om die ongelijkheid te overbruggen, en die verschillen uit te wissen.

Voer voor een gesprek, dus. Want hoe pakken we dat aan? Anja Vink deelde inzichten uit haar internationaal onderzoek, met voorbeelden van regio’s waar men er wél in geslaagd is om die situatie om te buigen. Nele sprak vanuit de ervaringen en standpunten die ze verzamelde vanuit haar overleg met mensen uit de verenigingen. En Sihame El Kaouakibi, die aansloot meteen na een zwaar uitgelopen parlementaire zitting o.a. over PISA, vulde aan waar ze politiek mee het verschil wil maken. Ze spraken over inschrijvingsrecht en voorrangsregels, over ondersteuning van leerkrachten, over het geld dat naar onderwijs gaat (natuurlijk) en waaraan dat best besteed wordt, over het belang van thuistaal versus het Nederlands, over welbevinden…

Dé oplossing is niet gevonden, maar het was wel hartverwarmend om te horen dat de bezorgdheden van ouders en jongeren in armoede gedeeld worden, ook internationaal, en ook hier in de Vlaamse politiek. Samen op weg naar een betere score over 3 jaar?!

Lees het artikel in in de winterspecial van Mo*Magazine.

Herbeluister de integrale Mo*Talk over onderwijs en ongelijkheid.

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.