Terug

De Vlaamse, federale en Europese verkiezingen komen steeds dichterbij. Op 26 mei trekken we alweer naar de stembus. Na de algemene vergadering hebben wij verder gewerkt rond onze tien prioriteiten. Deze tien prioriteiten willen we minstens verwezenlijkt zien in de volgende regeerperiode. Het zal dus onze basis leidraad vormen bij de onderhandelingen voor het regeerakkoord. Met deze prioriteiten als leidraad hebben we ondertussen al gesprekken gevoerd met de studiediensten van verschillende politieke partijen. Zowel Groen, Cd&V, Open vld en Sp.a ontving al een Netwerk-delegatie. De tien prioriteiten bestrijken verschillende grondrechten. Zo pleiten we natuurlijk voor het optrekken van de laagste uitkeringen tot de Europese armoedegrens, maar ook voor een garantie op duurzaam en kwaliteitsvol werk, een veralgemeende derdebetalersregeling, een automatische toekenning van sociale tarieven voor abonnementen van openbaar vervoer, etc. Ons tienpuntenplan kunnen jullie hier terugvinden. Gezien we campagnematig enkel op inkomen en wonen focussen, kunnen jullie dit tienpuntenplan in de eerste plaats als een intern werkdocument beschouwen. Het dient voorlopig dus niet ter verspreiding naar externen. Ook voor de campagne hebben we niet stil gezeten. Inkomen en wonen worden onze speerpunten, die we verder gaan uitdiepen en heel nadrukkelijk op de politieke agenda willen en bij het brede publiek willen brengen. Het gaat dan over een inkomen of een uitkering die boven de Europese armoedegrens zit en die ook toegankelijk is. Ook de combinatie met of de overgang naar werk komt in beeld. Bij wonen focussen we vooral op de betaalbaarheid, de wachtlijsten voor sociale woningen en de kwaliteit van sociale en private huurwoningen. Voor de campagne zullen we uitpakken met mensen in armoede die vanuit hun eigen ervaring de thema‚'s uitleggen, onze prioriteiten toelichten en letterlijk het gezicht zijn van de campagne, inclusief campagnebeelden. Daarvoor worden momenteel de contacten gelegd. Je hoort er dus binnenkort meer over! Voor inhoudelijke vragen rond het tienpuntenplan en het werk daarrond, kunnen jullie contact opnemen met Hanne via: hanne.stevens@netwerktegenarmoede.be Voor vragen rond de campagne kunnen jullie terecht bij Peter via: peter.heirman@netwerktegenarmoede.be.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief


Volg ons

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.