Terug

Onze volgende overlegdag met verenigingen vindt plaats op dinsdag 21 mei 2019 bij het Netwerk tegen Armoede. We starten met onthaal vanaf 9u30. De werkgroepen gaan door van 10u tot 12u30. Jullie kunnen kiezen tussen volgende 3 thema‚'s: ¬∑ Wonen en armoede De Vlaamse Woonraad is de strategische adviesraad voor het beleidsveld wonen en bestaat uit experten, waaronder ook vertegenwoordigers van allerlei middenveldorganisaties (huurders en verhuurdersorganisaties, samenlevingsopbouw, de bouwsector ‚...). Naast het formuleren van adviezen over lopende regelgevingsinitiatieven van de Vlaamse Regering, stelt de Raad ook een aantal eigen adviezen op (zoals bijvoorbeeld vorig jaar over wonen en gezondheid). Op dit ogenblik is de Raad, samen met het Netwerk tegen Armoede, bezig met een advies rond wonen en armoede. In het advies wordt aandacht besteed aan het ervarings- en belevingsaspect van mensen in armoede. Welke obstakels komen zij in hun zoektocht naar en behoud van een woning tegen? Daarnaast wordt ingezoomd op de strategieën die mensen in armoede hanteren om om te gaan met de moeilijkheden die ze ervaren in hun woonsituatie. Op basis van onderzoek en ervaringen uit de praktijk is er reeds een eerste tekst opgesteld. De Raad wenst dit met jullie af te toetsen: kunnen jullie je vinden in de bevindingen? Aan welke obstakels, praktijken, strategieën denken jullie nog? Zijn de geformuleerde beleidslessen- en aanbevelingen voldoende? Op basis van jullie inbreng zal de tekst aangepast en verder uitgewerkt worden en later in het jaar voorgesteld worden. Meer info en inschrijven bij Hanne: hanne.stevens@netwerktegenarmoede.be. ¬∑ Duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid Sinds een aantal jaren werkt het Netwerk tegen Armoede mee aan de totstandkoming van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting. De volgende editie van het jaarboek gaat over duurzaamheid. Een aantal onderzoekers willen op deze overlegdag met jullie het gesprek aangaan rond een tweetal kwesties met betrekking tot duurzaamheid. Op die manier kunnen ze nog input meenemen voor hun bijdrage of een aantal zaken aftoetsen. In deze werkgroep willen we met jullie nadenken over klimaat, armoede, ongelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Op welke manier proberen jullie nu al ecologisch te handelen (individueel)? Op welke manier worden jullie daarin geremd (structureel)? Dwingt de klimaatkwestie ons om op een andere manier over armoede en sociale ongelijkheid na te denken? Op welke manier moet de klimaatkwestie sociaal rechtvaardig worden aangepakt? Wat met de toekomstige generaties? Kan de circulaire economie zowel een bijdrage leveren voor het klimaat- als voor het armoedeprobleem? De circulaire economie draait om producten zo te ontwerpen dat ze langer meegaan, dat ze bij het afdanken ook zoveel mogelijk worden gerecycleerd (bvb. tweedehands, hergebruiken, delen van diensten en producten, gebruiken van producten in plaats van bezitten, ‚...) Wat zijn de voordelen van de circulaire economie voor jullie? Op welke manier maken jullie er al gebruik van (bvb. Tweedehands, hergebruik, deelauto‚'s, deelfietsen, etc) Welke drempels ervaren jullie? Meer info en inschrijven bij Hanne: hanne.stevens@netwerktegenarmoede.be. ¬∑ Collectieve Schuldenregeling We denken samen verder na over de collectieve schuldenregeling en welke voorstellen we kunnen doen om dit systeem te verbeteren. We focussen deze keer onder andere op de toegang tot de collectieve schuldenregeling ( bijvoorbeeld de vraag wanneer een collectieve schuldenregeling geweigerd wordt), op schulden die wel en schulden die geen deel uitmaken van de collectieve schuldenregeling, over het leefgeld, over het maken van nieuwe schulden en over wat na de collectieve schuldenregeling. Ons doel is om binnen het kader van BAPN en samen met de ervaringsdeskundigen van Réseau Wallon een voorstel te doen om het systeem van de collectieve schuldenregeling te hervormen. Meer info en inschrijven bij Judith: judith.tobac@bapn.be.

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.