Terug

Sinds januari 2019 hebben alle steden en gemeenten een nieuw bestuur. Structureel armoede bestrijden doen we samen op Vlaams en federaal niveau. Maar ook jullie lokaal bestuur kan hierin een verschil maken. Als vereniging willen we mee aan tafel zitten wanneer de nieuwe lijnen worden uitgezet en er kansen zijn om echt een verschil te maken op lokaal niveau. De komende maanden zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat het bestuur in de komende 6 jaar de juiste accenten legt en armoede lokaal echt gaat aanpakken. We zien twee processen waar nu werk van kan gemaakt worden. Enerzijds zijn er de bestaande en de opstartende lokale netwerken vrijetijdsparticipatie. Welke acties worden geformuleerd en welke budgetten staan hier tegenover? Anderzijds de totstandkoming van het meerjarenplan waar ook het lokaal sociaal beleid/het armoedebeleid vormt krijgt. Wat zijn de prioritaire beleidsdoelstellingen? Hoe zal de gemeente te werk gaan om die doelstellingen te realiseren? Welke budgetten worden voorzien om de verschillende doelstellingen waar te maken? Ten laatste op het einde van 2019 moeten alle nieuwe besturen een meerjarenplanning opgesteld hebben en op vlak van vrije tijd dienen tegen 1 oktober 2019 alle afsprakennota‚'s vernieuwd te worden. Het is dus de ideale moment om mee aan de onderhandelingstafel te zitten en te kijken hoe je hier als vereniging in betrokken kan worden zodat lokale besturen aan de slag gaan met onze noden en wensen Op die manier leert het nieuwe bestuur de vereniging nu al kennen als expert en/of partner voor alles wat te maken heeft met lokale armoedebestrijding. Tijdens de praktische werkwinkel willen we jullie uiteraard heel wat meer informatie geven over deze twee processen (het opstellen van de gemeentelijke meerjarenplanning en de totstandkoming van de nieuwe afsprakennota‚'s Lokaal netwerk Vrijetijdsparticipatie) maar denken we ook met jullie mee en gaan we praktisch aan de slag: Hoe breek je in op die meerjarenplanning? Hoe onderhandel je voor de lokale afsprakennota? Welke technieken hebben hun succes in het verleden bewezen? Hoe weeg je impact en werklast met elkaar af? Wat als je hier helemaal geen ervaring mee hebt? Hoe bouw je een politiek netwerk uit en hoe gebruik je het slim?. Hoe krijg je erkenning als partner? Hoe zorg je ervoor dat de stem van mensen in armoede meegenomen wordt in nieuwe plannen en evaluaties? ‚...? Om jullie te ondersteunen in die rol organiseert het Netwerk tegen Armoede een praktische werkwinkel met tips om succesvol te onderhandelen. In Hasselt op zaterdag 30 maart 2019 van 10 tot 13 u - in sociaal restaurant ‚'Klavertje vier‚', Fonteinstraat 69 te Hasselt - vlakbij het station van Hasselt - met broodjeslunch In Gent op dinsdag 9 april van 10 tot 14 u - In de Clemenspoort, zaal Sarnelli, Overwale 3 te 9000 Gent - Op 250 m van het station Gent Sint-Pieters (achterkant) - Parking aansluitend op R4, E40, E17 - met broodjeslunch In Brussel op vrijdag 3 mei van 10 tot 14 u - Op het Netwerk tegen Armoede, zaal Peper 3de verdiep, Vooruitgangstraat 323 te 1030 BSL - Op 750 m van het Station Brussel Noord - met broodjeslunch Zit jij vanuit je verenigingen mee rond de onderhandelingstafel van het lokale netwerk vrijetijdsparticipatie? Of ga je dat binnenkort doen? Wil je vanuit de stem van mensen in armoede invloed uitoefenen op het lokaal sociaal beleid ? Schrijf je dan zo snel mogelijk in via deze link.

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.