Terug

Schooltoelagen mogen niet gekoppeld worden aan aanwezigheden/spijbelen. We begrijpen heel goed dat er een heel systeem aan voorafgaat van ‚'problematische afwezigheden‚'. Maar net als de Vlaamse ombudsman geloven we niet in deze maatregel. Schooltoelagen terugstorten is ten eerste een zeer zware dobber voor mensen in armoede, ook al kan dit in schijven gebeuren. De kosten zijn door de ouders gemaakt, of de leerling nu naar school gaat of niet. De gezinnen in armoede hebben geen ‚'overschot‚' dat ze zomaar even kunnen terugbetalen - laat staan dat ze er de extra kosten nog kunnen bijnemen als er een deurwaarder aan te pas moet komen. Bovendien leven jongeren in armoede in zulke specifieke thuissituaties dat we ervoor pleiten om aan- en afwezigheden volledig los te koppelen van het al dan niet terugvorderen van toelagen. Schooltoelagen mogen niet afgenomen worden na het vaststellen van een sterk spijbelprobleem, want dat gedrag kan allerlei oorzaken hebben - waar een terugvordering geen oplossing voor is. De maatregel treft de ouders, in plaats van dat ze de jongere bijstuurt en schiet daarmee zijn doel voorbij. Het Netwerk tegen Armoede vindt de maatregel ook discriminerend: ouders die geen schooltoelage ontvangen, worden immers niet op dezelfde manier ‚'beboet‚'. Minister Crevits nuanceert dat het ‚'slechts‚' gaat om 1% van de schooltoelagen - wel, als het aantal zo verwaarloosbaar is, is dat een reden te meer om de maatregel gewoon af te schaffen.

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.