Terug

Zoals jullie weten, zijn de schooltoelagen vanaf dit schooljaar geïntegreerd in het groeipakket (de kinderbijslag). Dat betekent dat ze automatisch op je rekening zullen verschijnen - je hoeft dus geen aanvraag meer te doen voor kinderen van basis- en secundair onderwijs (studiebeurzen voor hogen onderwijs moeten nog steeds worden aangevraagd bij het Vlaams ministerie van onderwijs). De berekening van het bedrag (op basis van gezinsinkomen en -samenstelling, en k.i.-toets) blijft zoals ervoor, maar de bedragen zijn wel wat opgetrokken. Het geld zou ook in veel gevallen sneller op je rekening moeten staan: voor wie enkel kinderen heeft jonger dan 18 jaar, wordt de schooltoelage in september of oktober gestort (door de uitbetaler van je groeipakket!) . Anderen krijgen ze tegen december. Signalen over late of foutieve schooltoelagen mag je altijd doorgeven aan Nele (nele.schroyen@netwerktegenarmoede.be).

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.