14-07-2020

Alles bij het oude laten? Nee, bedankt

Terug

Ook middenveldorganisaties hebben lessen getrokken uit de coronacrisis. Ze scharen zich achter een progressieve agenda. Met een brede coalitie van middenveldorganisaties presenteren ze zeven prioriteiten voor een betere samenleving na corona in een opiniestuk in De Standaard op 14 juli 2020.

  1. Hulde voor de helden van de crisis
  2. We laten niemand achter
  3. Nu investeren in de toekomst
  4. Iedereen draagt bij
  5. Naar een schone mobiliteit
  6. Beter leven met groene ruimte nabij
  7. Een veerkrachtig en weerbaar Europa

De coronacrisis heeft onze samen­leving op haar kop gezet. Gelukkig keert het normale leven stap voor stap terug. Maar niet alles moet bij het oude blijven. We lazen eerder al welke lessen we níét moeten leren, althans volgens Bart Van Craeynest, de hoofdeconoom van Voka (DS 3 juli). Wij vragen om werk te maken van een zorg­zame, sociale en ecologische samenleving. Met een brede coalitie van middenveldorganisaties presenteren we deze zeven prioriteiten voor een betere samenleving na corona:

De lockdown was geen pretje, toch beseften veel mensen dat ze werken om te leven, niet andersom

1. Hulde voor de helden van de crisis
Een sterke sociale zekerheid, goede zorg en voldoende reservecapaciteit in de ziekenhuizen bleken van goudwaarde. De mensen in de thuiszorg en de personeelsleden van ziekenhuizen en zorginstellingen zijn de helden van deze crisis. Net zoals de mantelzorgers en vele vrijwilligers die zich dag in dag uit inspannen voor hun naasten. Ze verdienen meer waardering en respect, maar ook een correct loon en betere arbeidsomstandigheden. Voor onze zieken en ouderen mogen er nooit (meer) handen tekort zijn.

2. We laten niemand achter
De coronacrisis komt extra hard aan voor wie z’n job verloor of al met armoede kampte. De getuigenissen van jongeren in een kwetsbare thuissituatie laten niemand onberoerd. Maar ook personen van kleur ondervinden een opstoot van ongelijke behandeling en zelfs racisme. Hoog tijd om de uitkeringen tot boven de armoe degrens te verhogen, het minimumloon op een fatsoenlijk niveau te brengen en de etnische kloof te dichten. We zetten versneld in op digitale inclusie. Tegelijk leveren we met z’n allen inspanningen om de zwaar getroffen sectoren, zoals horeca en cultuur, er weer bovenop te helpen.

3. Nu investeren in de toekomst
Door nu massaal te investeren in een schone, toekomstgerichte economie vangen we drie vliegen in één klap: de voordelen van minder vervuiling, jobcreatie en meer economische activiteit door het multiplicator effect. Concreet zijn investeringen in energierenovaties, infrastructuur voor een circulaire en koolstofneutrale industrie, hernieuwbare energie en duurzaam vervoer prioritair. Dat vraagt minstens 2 procent van het bbp of 8 miljard euro extra investeringen. We willen daarmee ook de industrie maximaal verankeren en opnieuw aanzwengelen. De meerwaarde van eigen, toekomstgerichte productiecapaciteit is duidelijker dan ooit.

4. Iedereen draagt bij
De coronacrisis maakte een sterke stijging van het overheidstekort en de -schuld onafwendbaar. We willen geen herhaling van het beleid na de bankencrisis. Het bezuiningsbeleid kneep noodzakelijke investeringen dood. We draaiden met z’n allen op voor een crisis die we niet veroorzaakt hadden. Nu vragen we een rechtvaardige en duurzame fiscaliteit om het crisis- en herstelbeleid te financieren. Dit door de invoering van een belasting op grote vermogens en een voldragen belasting op vermogenswinsten. Door een rechtvaardige en ambitieuze milieufiscaliteit die zoals in Nederland 8 procent van de inkomsten oplevert. Door met de borstel te gaan door de vele fiscale cadeaus en achterpoortjes.

5. Naar een schone mobiliteit
Als we nu snel schakelen, kunnen we vermijden dat de structurele files terugkeren. Files leiden tot nodeloos tijdverlies, vervuiling en kosten voor werknemers en werkgevers. Zo veel mogelijk werknemers moeten de mogelijkheid krijgen voor meerdere dagen thuis- en telewerk per week. Natuurlijk met oog voor de noodzakelijke en waardevolle contacten tussen collega’s. Extra investeringen in fietsinfrastructuur, deelmobiliteit en openbaar vervoer maken het mogelijk om de wagen te mijden. Fiscale stimuli voor wagengebruik en brandstofverbruik moeten worden herzien.

6. Beter leven met groene ruimte nabij
De lockdown was geen pretje. Toch beseften veel mensen dat ze werken om te leven, niet andersom. Velen willen een beter evenwicht tussen werk en leven: minder stress, geen ratrace. Meer tijd voor gezellig samenzijn met vrienden en familie, engagement in de buurt, zelfontplooiing of een uitstap in de natuur. Dat vraagt dat we inzetten op aangename, veilige buurten met voldoende diensten, buurtparken en natuur op wandelafstand.

7. Een veerkrachtig en weerbaar Europa
Corona heeft het belang van een veerkrachtige economie, die kan voorzien in basisgoederen en strategische producten, voor iedereen duidelijk gemaakt. We maken het best op Europees niveau afspraken, zodat er voldoende medicijnen, medisch materiaal, voeding en andere strategische goederen voorradig zijn. De Europese integratie maakt ons beter opgewassen tegen volgende crisissen. Daarbij gaat Europa ook voor een solidaire en humane aanpak op mondiaal vlak. Dat vraagt mondiaal eenrechtvaardige klimaatfinanciering en correcte handelsrelaties,schuldkwijtschelding, maatregelen tegen belastingontduiking engenoeg middelen voor ontwikkelingssamenwerking.

Caroline Copers (ABVV), Marc Leemans (ACV), Danny Jacobs (Bond Beter Leefmilieu), Liesbeth De Winter (Beweging.net), Landry Mawungu (Minderhedenforum), Luc Van Gorp (CM), Gert Truyens (ACLBV), Frans Schotte (Gezinsbond), Els Hertogen (11.11.11), Paul Callewaert (NVSM), Ellen De Boeck (De Federatie), David de Vaal (Netwerk tegen Armoede), Jan Baeck (de Verenigde Verenigingen), Vanya Verschoore (Arbeid & Milieu)

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.