18-12-2020

De nieuwe covid-steunmaatregelen voor mensen in armoede zijn nodig, maar onvoldoende om een grote sociale crisis af te wenden

Terug

Op 10 december 2020 raakte bekend dat er een akkoord is binnen de Kern om een aantal nieuwe steunmaatregelen aan mensen in armoede en kwetsbare groepen toe te kennen. Deze hebben tot doel de sociale gevolgen van de coronacrisis te beperken. Op 18 december heeft de Ministerraad zich gebogen over deze maatregelen. Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) verwelkomt de broodnodige extra steun die er voor mensen in armoede komt, maar maakt zich grote zorgen omdat deze onvoldoende zijn om een grote sociale crisis af te wenden.

“De verlenging van de maandelijkse covid-premie van 50 euro is een eerste stap, maar onvoldoende. Dit bedrag moet omhoog om een werkelijk verschil te maken in het budget van de meest kwetsbare huishoudens”, zegt Caroline Van der Hoeven, coördinator van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN)

De voorgestelde maatregelen zijn het resultaat van overleg binnen de federale taskforce “kwetsbare groepen” die voorgezeten wordt door minister Lalieux en waaraan organisaties van het terrein en vertegenwoordigers van kwetsbare groepen deelnemen, alsook verschillende kabinetten en administraties. BAPN is tevreden dat tijdens het overleg minister Lalieux een centrale plaats heeft gegeven aan de organisaties op het terrein en mensen in armoede in het bijzonder. Een aantal van de aangekondigde maatregelen volgen de aanbevelingen van de netwerken armoedebestrijding verenigd in BAPN:

  • toekenning van een dagelijks supplement van € 5,63 aan tijdelijke werklozen (omwille van overmacht), inclusief a rato aan mensen die deeltijds werken.
    Deze extra steun is in het bijzonder belangrijk voor mensen, vaak alleenstaande vrouwen, die onvrijwillig deeltijds werken en amper kunnen rondkomen.
  • extra middelen om de digitale kloof aan te pakken
  • extra middelen voor de opvang van dakloze personen in de grote steden

Deze extra steun komt bovenop de beslissingen om het sociaal tarief van gas en elektriciteit uit te breiden naar een grotere groep mensen die moeite hebben met het betalen van hun energiefactuur en de maandelijkse Covid-premie te verlengen voor leefloners, ouderen met een IGO-uitkering en personen met een handicap tot en met maart.

Hoewel deze maatregelen welgekomen steun bieden aan mensen in armoede, zijn ze onvoldoende om effectief de grote sociale gevolgen van de crisis aan te pakken.

Gezamenlijk standpunt van de Belgische armoedenetwerken

Lees het gezamenlijk standpunt

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.