31-01-2020

Netwerk tegen Armoede verzet zich tegen verstrengde toegang tot inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Terug

Het Netwerk tegen Armoede verzet zich, samen met de andere armoedenetwerken in België, Brussel en Wallonië, tegen de verstrengde toegang tot het stelsel van inkomensgarantie voor ouderen (IGO). De MR-Kamerfractie diende een wetsvoorstel in dat een verblijfsvoorwaarde van 5,5 jaar oplegt vooraleer men aanspraak kan maken op IGO. IGO is een uitkering voor senioren die onvoldoende rechten opgebouwd hebben voor een minimumpensioen. Het bedrag van de uitkering ligt onder de armoedegrens. Mensen die hiermee moeten rondkomen, leven sowieso in een precaire situatie. Het IGO-budget is de voorbije jaren fors gestegen en de minister verwijst daarvoor naar sociale shopping door senioren uit het buitenland. De feiten tonen een heel andere realiteit. Het zijn vooral verstrengde loopbaanvoorwaarden, terugschroeven van gelijkgestelde periodes en veranderende gezinssituaties die kwetsbare senioren in het precaire IGO-stelsel doen belanden, zowel met, maar vooral zonder migratie-achtergrond. Het aantal mensen met migratie-achtergrond in het stelsel lijkt een kleine minderheid te zijn.

Er is net sprake van grote onderbescherming bij senioren met migratie-achtergrond

Daarom betreurt het Netwerk tegen Armoede ten zeerste dat deze uitkering, die op zich al te laag is om waardig van te leven, ontzegd wordt aan mensen die in heel kwetsbare omstandigheden moeten zien te overleven. Als het over senioren met migratie-achtergrond gaat, lijkt het er zelfs op dat hier net sprake is van grote onderbescherming. Mensen in onze verenigingen die aan dit profiel beantwoorden, weten vaak niet dat ze hier recht op hebben of willen of durven het niet aan te vragen, uit schrik om hun verblijfsrecht te verliezen. Ze doen dan noodgedwongen een beroep op familie of kennissen, maar soms vallen mensen ook helemaal alleen, bijvoorbeeld na het overlijden van hun partner, en worden ze totaal aan hun lot overgelaten.

Verstrenging zal nauwelijks invloed hebben op IGP-budget

Wij verzetten ons ook tegen het beeld dat met wetsvoorstellen als dit geschapen wordt van een zeer kwetsbare groep, namelijk dat het allemaal potentiële fraudeurs. In de praktijk blijkt de sociale fraude maar een minieme fractie te zijn binnen de groep rechthebbenden en is de onderbescherming een veel groter probleem. Dit beleid zal die onderbescherming alleen maar doen toenemen. Het doet mensen uit de statistieken verdwijnen, maar lost geen enkel probleem op. Wij durven dan ook te voorspellen dat deze verstrenging nauwelijks invloed zal hebben op het IGO-budget.

Verstrenging IGO leidt tot meer onderbescherming en armoede onder kwetsbare senioren

Download hier het volledige advies van het Netwerk tegen Armoede

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.