21-02-2020

Spots op gelijke onderwijskansen

Terug

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) boog zich, op vraag van de vorige minister van Onderwijs (Hilde Crevits) over de vraag: hoe komen we tot een krachtig beleid voor gelijke onderwijskansen (GOK-beleid)? Het GOK-decreet bestaat al bijna 20 jaar, maar toch blijft de ongelijkheidskloof in ons onderwijs groot. Wat is er nodig om hier de langverwachte en broodnodige stappen vooruit te zetten?

Het advies 'Spots op gelijke onderwijskansen' stelt al in de titel dat de aandacht voor GOK zeker niet mag verzwakken. Het advies focust op 6 thema's, en op de rol van zowel de overheid als het onderwijsveld.
Belangrijk voor ons is de gedeelde algemene doelstelling: 'de verschillen tussen leerlingen in leerresultaten en schoolloopbanen mogen niet te verklaren zijn op basis van achtergrondkenmerken zoals socio-economische status (SES) en herkomst'. Overheid en onderwijsveld werken volgens de Vlor best een beleid uit om dit te realiseren. Dit beleid moet compenseren voor kansarmoede en mag geen extra drempels opwerpen. Veel partners dragen bij aan een versterkt GOK-beleid, elk vanuit de eigen rol en specifieke expertise. Wij blijven met het Netwerk tegen Armoede voluit onze bijdrage hieraan leveren!

Spots op gelijke onderwijskansen

Lees hier het volledige Vlor-advies

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.