30-11-2021

Effecten van het “actieplan re-integratie langdurig zieken” op mensen in armoede

Terug

De Vlaamse Regering wil tegen het einde van de legislatuur 2019-2024 80 % van de 20-64 jarigen aan het werk om zo de sociale zekerheid betaalbaar te houden. Om meer mensen aan het werk te krijgen, wordt er onder meer gekeken naar langdurig zieke mensen. Het afgelopen jaar trad een actieplan in werking met 15 acties voor de re-integratie van langdurig zieke mensen. Het Vlaams Netwerk tegen Armoede maakte een evaluatie van het actieplan en verzamelde de bijhorende aanbevelingen in een beleidsnota.

Actieplan re-integratie langdurig zieken

De doelstellingen van het actieplan zijn

  1. Meer langdurig zieken opnieuw aan de slag door de re-integratie te bevorderen. De terugkeer naar de arbeidsmarkt zal gestimuleerd worden door in te zetten op oa. een mindswitch bij de betrokken actoren en de brede samenleving.
  2. Verhogen van de uitstroom naar werk van arbeidsongeschikten in begeleidingstrajecten
  3. Voorkomen dat mensen langdurig ziek zijn en dus preventiever werken

"Uiteindelijk kreeg ik een trajectbegeleider die me zag als mens in plaats van als cliënt. Hij luisterde echt naar wat ik niet meer kon en wel wilde doen. Dankzij hem kan ik nu een graduaatsopleiding naar keuze volgen."

Evaluatie van het actieplan en impact voor mensen in armoede

De correlatie tussen armoede en chronische ziekte is groot. Het Vlaams actieplan re-integratie van (langdurig) zieken is dus van toepassing op een grote groep mensen die op of onder de armoedegrens leven.

Daarom trokken we met het actieplan richting De Zuidpoort (Gent), SOMA (Maasmechelen) en ATD Hasselt om naar de reacties van de mensen te luisteren. We namen ook eerdere input mee vanuit De Moazoart (Lokeren) en Mensen voor Mensen (Aalst). Onze evaluatie van het actieplan en de bijhorende aanbevelingen lees je in de beleidsnota.

Uitgangspunten en vaststellingen

De grootste punten van feedback steunen op onderstaande uitgangspunten en vaststellingen uit onze 57 lokale verenigingen:

  • Mensen in armoede hebben vaak gezondheidsproblemen maar willen werken. Ze vinden werk heel belangrijk, net om uit de armoede te geraken.
  • Ziek maakt arm en arm maakt ziek. Preventie is dus cruciaal. Mensen zouden om te beginnen niet ziek mogen worden. We coachen en vormen werkgevers om werk te maken van werkbaar werk.
  • Als mensen toch ziek zijn, moeten ze de tijd krijgen om te genezen of beter te worden. We vragen aan de overheid om aan mensen die ziek zijn en niet kunnen werken een ziekte uitkering te garanderen die minimaal boven de armoedegrens ligt. Zo bezorgen we mensen niet nog meer stress en verhogen we hun kansen om te genezen.
  • Re-integratie vraagt maatwerk van zowel artsen, toeleiders als werkgevers en een grote inspanning voor de betrokken langdurig zieke persoon.
  • In het actieplan is sprake van een opleiding voor bemiddelaars. Het Vlaams Netwerk tegen Armoede geeft al meer dan 10 jaar opleiding en vorming aan VDAB en GTB-bemiddelaars, VDAB-onthaalmedewerkers, diversiteitsconsulenten … over hoe men een armoedeproblematiek bij werkzoekenden kan herkennen en erop kan reageren. We kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de opleiding van de re-integratie bemiddelaars.
  • We kunnen advies geven over de invulling van de re-integratietrajecten op basis van opgebouwde expertise vanuit o.a. innovatieve werk begeleidingstrajecten met mensen in armoede. We vragen aan VDAB om volop de kaart te trekken van integrale toeleidingstrajecten die mikken op duurzame re-integratie

Webinar re-integratie langdurig zieken op woensdag 19/1/2022 van 14u tot 15u

In het kader van het mobiliserend programma Focus op talent werkte het Vlaams Netwerk tegen Armoede een reactie op het Vlaams actieplan re-integratie langdurig zieken uit. Aangezien de correlatie tussen armoede en chronische ziekte zo sterk is, bekeken we per actiepunt in welke mate het actieplan kansen biedt voor de re-integratie van langdurig zieke mensen in armoede. In een beleidsdossier lichten we de sterktes en valkuilen toe en geven we per actiepunt ook tips voor de implementatie.

Effecten van het “actieplan re-integratie langdurig zieken” op mensen in armoede

Lees de beleidsnota met evaluatie en aanbevelingen

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.