09-12-2021

Evaluatienota bij ontwerpdecreet individueel maatwerk

maatwerk (foto: Pexels)
Terug

Op 9/12/2021 keurde de Commissie Werk en sociale economie van het Vlaams Parlement het ontwerpdecreet individueel maatwerk goed. De parlementsleden konden zich bij de bespreking baseren op beleidsnota’s van het Vlaams Netwerk tegen Armoede. Met onze armoedetoets op het ontwerpdecreet individueel maatwerk pleiten we ervoor dat het individueel maatwerk geen afromingseffect in de hand mag werken, waarbij de meest kwetsbare werknemers uit de boot vallen. Reguliere werkgevers beschikken vaak over onvoldoende kennis, handvaten en ruimte om de nodige integrale begeleiding te bieden aan werknemers in armoede.

Het advies van het Vlaams Netwerk tegen Armoede:
Voorzie een alternatief ter aanvulling van het individueel en collectief maatwerk met voldoende ruimte en aandacht voor de integrale begeleiding van kwetsbare werknemers op alle levensdomeinen, om duurzame tewerkstelling op lange termijn mogelijk te maken.

Totstandkoming dossier Maatwerk bij Individuele Inschakeling

In juli 2021 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet Maatwerk bij individuele inschakeling principieel goed. In overleg met het Departement Werk en Sociale Economie besloot het Netwerk tegen Armoede een armoedetoets uit te voeren.
We maakten een evaluatienota van het ontwerpdecreet en wezen we op de potentiële positie van de lokale diensteneconomie in een inclusieve arbeidsmarkt. De nota kwam tot stand dankzij de input van de verenigingen die momenteel actief zijn binnen de lokale diensteneconomie (LDE), namelijk Buurtwerk ’t Lampeke en De RuimteVaart uit Leuven, en vanuit de expertise in de integrale begeleiding van mensen in armoede binnen het bredere Netwerk tegen Armoede.

Kansen en knelpunten van het ontwerpdecreet

Het Vlaams Netwerk tegen Armoede ziet kansen in het decreet, maar ook knelpunten. Zo vrezen we dat het individueel maatwerk een afromingseffect teweeg zal brengen, waardoor een grote groep mensen met een arbeidsbeperking uit de boot zal vallen. Bovendien stellen wij ons ernstige vragen bij het verdwijnen van de lokale diensteneconomie (LDE) en de rol die het zal (kunnen) spelen in het individueel maatwerk.

Een positief punt in het decreet is de mogelijkheid tot verlenging van de werkondersteunende maatregelen, indien er nog steeds nood is aan verdere ondersteuning. Dit biedt mensen meer kansen op duurzame tewerkstelling bij een werkgever die anders niet in de mogelijkheid zou zijn om de nodige begeleiding of ondersteuning te bieden.

Armoedetoets met aanbevelingen en bedenkingen

In de vorm van een armoedetoets gaf het Vlaams Netwerk tegen Armoede haar aanbevelingen en bedenkingen op het ontwerpdecreet al mee met het kabinet van de Vlaamse minister van Werk en het Departement Werk en sociale economie.

Evaluatie ontwerpdecreet maatwerk bij individuele inschakeling (november 2021)

Lees de evaluatie

Laat met de lokale diensteneconomie ook de armoedebestrijding en integrale ondersteuning niet verdwijnen

In onze aanvullende beleidsnota over de lokale diensteneconomie wijzen we erop dat:

  • de integrale, armoedebestrijdende aanpak van de kleinschalige initiatieven lokale diensteconomie niet zomaar onder te brengen zijn in het individueel dan wel collectief maatwerk
  • de lokale diensteneconomie een lokale meerwaarde en krachtgerichte benadering heeft, die veel breder gaat dan de loutere focus op activering van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Beleidsnota over de lokale diensteneconomie

Lees de beleidsnota

Bespreking van het ontwerpdecreet in de commissie Werk en Sociale Economie van 9/12/2021

Lees meer over de commissievergadering en herbekijk ze

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.