10-09-2021

Schoolkeuze is pas echt vrij als iedereen een geïnformeerde keuze kan maken

Terug

'Deze zomer was al nat en koud. Vanaf schooljaar 2023-2024 lopen kwetsbare leerlingen nog meer risico in de kou te blijven staan', schrijven Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg vzw, LEVL, Samenlevingsopbouw en Ides Nicaise van HIVA.

Dat schreven ze in een opiniestuk op Knack.be op 10/9/2021.

In het holst van de zomer publiceerde de Vlaamse minister van Onderwijs het voorontwerp van decreet dat het inschrijvingsrecht aanpast. Dat decreet creëert geen extra plaatsen, maar regelt de aanmeldings- en inschrijvingsprocedures in scholen met een capaciteitsprobleem. Deze zomer was al nat en koud. Vanaf schooljaar 2023-2024 lopen kwetsbare leerlingen nog meer risico in de kou te blijven staan.

'Sociale mix' verdwenen uit ontwerptekst decreet

In de ontwerpteksten van het #inschrijvingsdecreet van minister Ben Weyts is het begrip 'sociale mix' verdwenen, hoewel dat in het Decreet Gelijke Onderwijskansen (GOK-decreet) nog naast 'sociale cohesie' stond.
Het is ook belangrijk dat leerlingen op school in contact kunnen komen met de diversiteit van de samenleving waarin ze zullen functioneren, zeker als die in hun eigen straat niet te vinden is. Op welke manier wil de minister dit dan wél verder stimuleren?

Er klinken ook positieve noten

Er klinken ook positieve noten. Kamperen aan de schoolpoort is (weldra) verleden tijd. Als scholen leerlingen willen weigeren omwille van capaciteitsproblemen, moeten ze instappen in een centraal aanmeldingssysteem.

Het is een goede zaak dat er een lokale ombudsdienst 'inschrijvingen' komt die, naast de eerstelijnsbehandeling van klachten en vragen of van technische fouten, ook uitzonderlijke individuele situaties zal kunnen behartigen. Ouders (en belangenbehartigers) hebben nood aan een toegankelijke instantie. Hopelijk kan deze ombudsdienst zo laagdrempelig mogelijk functioneren.

We blijven aandringen op de verankering op Vlaams niveau van mechanismen die bijdragen aan gelijke onderwijskansen, ook in het kader van het inschrijvingsrecht.

Reactie op het voorontwerp van inschrijvingsdecreet

Lees de reactie

'Schoolkeuze is pas echt vrij als iedereen een geïnformeerde keuze kan maken'

Lees de opinie op Knack.be van 10/9/2021

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.