11-03-2022

Acht organisaties trekken naar Grondwettelijk Hof wegens schending recht op wonen

Terug

Afgelopen zomer 2021 besliste de Vlaamse Regering verschillende regels die een ernstige inbreuk vormen op het recht op wonen voor sociale huurders en kandidaat-huurders. Acht organisaties trekken daarom naar het Grondwettelijk Hof. Het gaat om Vlaams Huurdersplatform, Netwerk tegen Armoede, CAW Groep, Welzijnszorg, SAAMO, ATD Vierde Wereld, Uit De Marge en de Liga voor Mensenrechten.

In De Morgen van 11/3/2022 licht Joy Verstichele van het Vlaams Huurdersplatform de klacht over het sociaal woonbeleid in Vlaanderen toe. Nathalie van onze vereniging A'kzie Vzw in Kortrijk schetst haar zoektocht van meer dan 6 jaar om een kwalitatieve woning te vinden.

Sociale huisvesting is geen 'win for life'.

Sociale huisvesting is geen ‘win for life’, maar heeft als doel om het recht op wonen te realiseren. Dat grondrecht op wonen wordt echter steeds meer gekoppeld aan voorwaarden die niks met woonbehoeftigheid te maken hebben. Op die manier wordt dit grondrecht op wonen steeds verder uitgehold.

Het beleid kijkt met steeds meer wantrouwen naar sociale huurders. Ze moeten aan steeds meer voorwaarden voldoen louter omdat ze in een sociale woning wonen. In plaats van sociale huurders te stimuleren en ondersteunen om bijvoorbeeld Nederlands te leren of een traject te lopen bij de VDAB, worden ze geviseerd met verplichtingen en boetes. Het resultaat is een activerings- en taalbeleid dat veel strenger is voor sociale huurders dan voor anderen. Steeds opnieuw wordt met een vergrootglas naar sociale huurders gekeken, als zouden het profiteurs of fraudeurs zijn.

De nieuwe regelgeving stelt ook dat sociale huurders die uit huis worden gezet omwille van ernstige overlast of verwaarlozing van de woning zich gedurende drie jaar niet meer kunnen inschrijven voor een sociale huurwoning. Nochtans gaat het vaak om mensen die tijdelijk niet over adequate woonvaardigheden beschikken, bijvoorbeeld omwille van geestelijke gezondheidsproblemen. In plaats van begeleidingstrajecten op te zetten en deze mensen naar een aangepaste woonsituatie te begeleiden, wordt opnieuw een extra sanctie geïntroduceerd. En dat bovenop de uithuiszetting, die op zich al een ongeziene impact heeft op een alleenstaande of gezin. Deze regel zorgt er in de praktijk voor dat zeer kwetsbare huurders minstens 6 jaar uitgesloten worden van de sociale huurmarkt (eigenlijke straftijd en nieuwe wachttijd bij herinschrijving).

Joy Verstichele: “We vinden dat het beleid doorschiet”

“We vinden dat het beleid doorschiet”, zegt Joy Verstichele van het Vlaams Huurdersplatform in De Morgen. “In plaats van meer sociale woningen te voorzien heeft de Vlaamse Regering net voor de zomer de voorwaarden om er aan één te geraken veel strenger gemaakt ... Zo viseren ze de huurders, terwijl er niets wordt gedaan aan de woonbehoefte.”

Meer sociale huurwoningen

Dat sociale huurders zo geviseerd worden, heeft alles te maken met de schaarste aan sociale huurwoningen. Hoewel er in elke Vlaamse gemeente een ellenlange wachtlijst is, kan een gemeente of stad die 15% sociale huurwoningen heeft, niet meer rekenen op Vlaamse financiering. In plaats van er streng op toe te zien dat elk lokaal bestuur zijn verantwoordelijkheid neemt om voldoende sociale huurwoningen te voorzien, wordt er net voor gekozen om welwillende besturen te blokkeren.

Door diezelfde schaarste komt er ook een nieuw toewijzingssysteem, met een zeer strenge lokale binding als voorrangscriterium (5 jaar onafgebroken in de gemeente wonen gedurende de laatste 10 jaar). Daardoor zullen onder meer mensen in armoede en erkende vluchtelingen moeilijker een sociale huurwoning kunnen bekomen. Tot slot verzetten de organisaties zich tegen de verregaande uitwisseling van gegevens van (kandidaat-)huurders in strijd met diverse privacybepalingen.

Procedure

Wonen is een mensenrecht, een grondrecht. Wij roepen dan ook op tot een rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen. Het recht op wonen blijft voor velen dode letter. Op 10 maart 2022 dienen het Vlaams Huurdersplatform, Netwerk tegen Armoede, CAW Groep, Welzijnszorg, SAAMO, ATD Vierde Wereld, Uit De Marge en de Liga voor Mensenrechten daarom hun klacht in bij het Grondwettelijk Hof.

Nathalie van A'kzie: “Het douchewater stroomde door het keukenplafond."

Nathalie van onze vereniging A'kzie Vzw in Kortrijk schetst haar zoektocht van meer dan 6 jaar om een kwalitatieve woning te vinden. Haar studio werd onbewoonbaar verklaard: “Het douchewater stroomde door het keukenplafond. Een woonst mag voor die diensten maximaal vijftien strafpunten hebben. Mijn studio had er 92.”

Organisaties naar rechter over sociaal woonbeleid:

Lees het artikel in De Morgen van 11/3/2022

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.