09-02-2022

De armoedecijfers blijven hardnekkig stabiel

Terug

Elk kind droomt ervan te kunnen opgroeien in een warme omgeving met een goed dak boven het hoofd. Helaas is dat voor één op de vijf kinderen in ons land niet de realiteit. "Mensen in armoede worden wel gehoord, maar dat is soms schijnparticipatie", zegt Heidi Degerickx. Als algemeen coördinator van het Vlaams Netwerk tegen Armoede geeft Heidi, samen met ervaringsdeskundige en stafmedewerker Cindy Van Geldorp, een stem aan mensen in armoede.

Heidi en Cindy gaven een interview in De Bond in februari 2022, het ledenblad van De Gezinsbond.

30 jaar strijd tegen armoede

Heidi: "Het armoedebeleid van de voorbije decennia is niet echt een succesverhaal. De armoedecijfers blijven hardnekkig stabiel omdat er veel meer op flankerende dan op structurele maatregelen wordt ingezet."

Van straatveger tot stafmedewerker

Cindy: "Gelukkig leerde ik in mijn tienerjaren Recht-Op Jongeren in Antwerpen kennen, een van de pioniers van de verenigingen waar armen het woord nemen. Ik kreeg er huiswerkbegeleiding en nam er deel aan activiteiten voor kinderen en jongeren. Dat was een ideale uitlaatklep om even te ontsnappen aan de dagelijkse ellende en mijn hoofd vrij te maken."

Werk als hefboom om uit armoede te geraken

Heidi: "We zijn vragende partij voor meer jobs op maat van mensen in armoede."

Cindy: "Vooral toen ik straatveger was bij de stad Antwerpen besefte ik: het gaat in het leven niet alleen over zomaar een job hebben. Het moet werk zijn dat je graag doet, anders hou je het niet vol."

Inhaalbeweging sociale huisvesting

Heidi: "Die inhaalbeweging juichen we zeker toe, maar het gaat allemaal veel te traag ... Vlaanderen zou aan steden en gemeenten een minimumnorm moeten opleggen voor de bouw van sociale woningen."

Cindy: "Voor veel mensen is wonen onbetaalbaar. En wie recht heeft op een sociale woning krijgt te maken met lange wachtlijsten. In sommige gemeenten loopt de wachttijd op tot vijf of zelfs tien jaar."

Stijgende energieprijzen

Heidi: "Naast huur nemen vooral energiekosten een grote hap uit het gezinsbudget. Steeds meer mensen zijn bezorgd over de explosief stijgende energieprijzen en dreigen dieper in de energiearmoede te belanden."

Het Vlaams Netwerk tegen Armoede geeft een stem aan mensen in armoede: ‘De armoedecijfers blijven hardnekkig stabiel’

Lees het artikel op goedgezind.be

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.