17-03-2022

Een warme schoolmaaltijd voor elk kind: een goed idee?

Terug

Het Netwerk tegen Armoede stelt een grote nood aan betaalbare warme maaltijden op school vast. Die nood is altijd al groot geweest bij kwetsbare gezinnen maar evenzeer bij gezinnen met voltijds werkende ouders. Het gezinsbudget staat alsmaar meer onder druk door de stijgende levensduurte, woon- en energieprijzen, en dat heeft helaas ook gevolgen voor wat er in de brooddoos van de kinderen zit. Door de coronacrisis beslisten scholen tijdelijk warme maaltijden te schrappen. Maar nu het weer mag, kiezen er ineens tientallen voor een definitieve stop. Dat is jammer, want voor kinderen in kansarmoede zijn zulke warme maaltijden noodzakelijk.

Voorstander van een goed doordacht en betaalbaar systeem van (warme) schoolmaaltijden

Het Netwerk is voorstander van een goed doordacht en betaalbaar systeem van (warme) schoolmaaltijden. In essentie moeten alle kinderen een warme en gezonde schoolmaaltijd kunnen nuttigen, met een bijdrage van de ouders volgens hun inkomen. Dit kan ook aansluiten op de adviezen in het kader van de Europese Kindgarantie die tenslotte een universele garantie van de rechten van elk kind beoogt. “Aparte stigmatiserende regelingen louter voor kinderen in armoede zijn absoluut uit den boze, tegelijkertijd is de school wel dé plaats om zorg te dragen voor gelijke onderwijskansen van kinderen in armoede”, aldus algemeen coördinator Heidi Degerickx van het Netwerk tegen Armoede. Dat vraagt voldoende mensen en middelen voor de scholen en een gerichte keuze, zowel vanuit beleidsmakers als van schooldirecties. Scholen hebben steeds minder de nodige financiële ruimte en/of uitrusting om dit te organiseren.

Inzetten op structurele maatregelen om gezinsarmoede en dus ook kinderarmoede tegen te gaan

“Veel beter is het in te zetten op structurele maatregelen voor kwetsbare gezinnen, die gezinsarmoede en dus ook kinderarmoede kunnen tegengaan. We denken dan aan de maximumfactuur voor (secundair) onderwijs, het beperken van de kosten voor schoolboeken, maar ook het verhogen van de laagste inkomens en uitkeringen boven de Europese armoedegrens, de structurele verankering van de uitbreiding van het sociaal tarief voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming en een grotere groep mensen …”, aldus nog Heidi Degerickx.

Een warme schoolmaaltijd voor elk kind: een goed idee?

De Morgen publiceerde op 17/3/2022 een artikel over een voorstel om warme schoolmaaltijden aan te bieden. Zowel het Netwerk tegen Armoede als armoede-expert Wim Van Lancker reageerden op een gelijkaardige manier.

Het Netwerk tegen Armoede is voorstander van een goed doordacht en inkomensgerelateerd systeem van schoolmaaltijden. “Dat kan voor kinderen in armoede een verschil maken”, aldus algemeen coördinator Heidi Degerickx.

“Het lijkt mij in de praktijk echter niet eenvoudig te bepalen wie voor een gratis maaltijd in aanmerking komt”, zegt armoede-expert Wim Van Lancker (KU Leuven). “Bovendien moet dat op een niet-stigmatiserende manier, en mensen die in armoede leven doen er vaak alles aan om dat te verbergen. Een universele aanpak lijkt mij effectiever. Anders zou dit een maat voor niets kunnen zijn.”

Een warme schoolmaaltijd voor elk kind: een goed idee?

Lees het artikel in De Morgen van 17/3/2022

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.