03-02-2022

Mooie samenwerking tussen CLB en De Vrolijke Kring in Ronse

Terug

Met het oog op de ‘Dag van de CLB-medewerker’ op 3/2 ging het Vlaams Netwerk tegen Armoede in gesprek met Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen en De Vrolijke Kring in Ronse. CLB-medewerkers Jo Bundervoet en Jasper Clepkens, en Lucile Delghust en Leen Vandenhaute van de armoedevereniging vertellen vol vuur over hun geschiedenis samen en hun mooie samenwerking.

Lange geschiedenis samen

Jaren geleden was Jo schoolopbouwwerker, en tegelijk medewerker van het CLB (toen nog PMS). Samen met Lucile startte hij een ouderwerking op met de naam ‘De Schakel’. Zij deden huisbezoeken en kwamen in groep samen, beurtelings bij één van de ouders. Ze spraken daar op een informele manier over de opvoeding van de kinderen, uitdagingen op school, wisselden tips uit – ook vanuit CLB (toen nog PMS) en brugfiguren. Het was dicht bij de mensen, en toch thematisch en ‘op maat’. De gespreksonderwerpen waren afhankelijk van de vraag van dat moment. Uit die bijeenkomsten ontsproten ook andere activiteiten, zoals wandelingen, Sinterklaas vieren …. Belangrijk was dat alles vertrok vanuit de mensen, dat het een manier was om mensen een stem te geven. Nadat De Schakel stopte startten 2 andere groepen, waarvan één uiteindelijk De Vrolijke Kring werd, vereniging waar armen het woord nemen. De Vrolijke Kring maakte er van bij de start een punt van dat mensen in armoede zelf in de Raad van Bestuur zaten, maar ook de CLB-medewerkers hebben er een vaste plek. Ook in de dagelijkse werking is het contact er nog steeds, ook in de individuele ondersteuning van mensen.

Een ouder: “Dankzij de vrijwilliger in De Vrolijke Kring ontmoette ik een CLB-medewerker. Degene die kwam, oordeelde niet. Hij was er als een empathische en begripvolle steun. Hij plaatste zich in de plaats van de moeder en wilde ook de kinderen helpen, altijd met begrip en nooit met een oordeel. Dit hielp me om vooruit te komen. Dankzij hem hebben we een grote stap voorwaarts gezet in ons leven.”

Vinger aan de pols houden

Jo stipt aan dat er vroeger meer ruimte was om dat engagement actiever op te nemen. Via het contact met de vereniging hield hij een vinger aan de pols, dicht bij de mensen. Dat luik is grotendeels weggevallen door reorganisaties en herschikkingen in de CLB-sector. Hij ervaart dat zeker als een gemis. Ook de vereniging stipt aan dat laagdrempelig contact leerrijk en een meerwaarde is voor beide partijen. Je leert elkaar kennen als mens en ziet elkaars bezorgdheid. Het is een informele manier om dingen te signaleren (voor mensen in armoede) of signalen op te pikken (voor het CLB), zowel op een algemener als op individueel niveau.

Elkaars leefwereld leren kennen

Zowel Jo als Lucile hebben ervaren dat het belangrijk is dat maatschappelijk werkers van alle diensten elkaars leefwereld leren kennen zodat vertrouwen kan groeien vanuit gelijkwaardigheid. En dat was zeker aan de orde. Jasper, die iets minder lang actief is, voelt het zelf ook. CLB-medewerkers krijgen het vertrouwen van de vereniging, en dat is vaak de stap naar vertrouwen tussen CLB-medewerker en de ouder. Hij ervaart de vereniging als toegangspoort. Vaak is er bij mensen in armoede een vertrouwensbreuk geweest met andere diensten en met de school. Als er dan via de vereniging toch contact is met een CLB-medewerker, zit de verstandhouding en de begeleiding vaak toch zeer goed. CLB-medewerkers worden ook bekende gezichten voor wie in de vereniging over de vloer komt. Ze worden uitgenodigd en zijn aanwezig op formele en informele momenten in de vereniging, zoals vrijwilligersmaaltijden, AV, 17/10-acties).

Jasper: “Ik vind het fantastisch dat het wederzijdse vertrouwen tussen De Vrolijke Kring en het CLB kan vastgehouden worden en dat we zo iets kunnen betekenen voor de mensen.”

Veilige omgeving

Leen wijst ook op het belang van de veilige omgeving voor ouders die een probleem ondervinden met de scholing van hun kind. “Het is een meerwaarde dat CLB hier in de vereniging kan afspreken met mensen zodat het gesprek kan plaatsvinden op ‘veilige grond’.

Een bezoeker van De Vrolijke Kring: “Nu heb ik Jasper en durf ik meteen naar hem toe te gaan, maar het heeft tijd gekost. Vroeger, als ik een probleem had, belde ik jou (Lucile) en dan nam jij contact op met Jasper. Nu kan ik hem meteen bellen, zelfs buiten kantooruren. Hij is beschikbaar. Zelfs bij de privélessen voor de kinderen helpt hij me. En het is belangrijk voor mijn kinderen dat er iemand van het CLB is om mee te praten en hen te helpen.”

Jo: “Wat ik vooral meegenomen en geleerd heb, is dat je basisattitude erdoor verandert. Je benadert mensen anders, je schaaft bij, probeert hun taal te spreken – daar heb ik veel van geleerd, en het is fijn om te zien dat dat nog altijd leeft.”

Lucile: “Het vertrouwen verdienen van ouders in het belang van de toekomst van hun kind(eren) is heel belangrijk voor alle diensten, maar zeker ook voor de CLB’s. Dat vraagt een proces zoals hier beschreven: een informeel, laagdrempelig en frequent contact, én een open houding. Daar moeten we echt aandacht voor hebben.”

Zo zegt een ouder: “Het is niet makkelijk om hulp te vragen. Het tast onze waardigheid aan. Je voelt je minderwaardig, vooral als alleenstaande moeder.”

Jasper vult aan: “We proberen dat echt vast te houden, het is een constant leerproces om uit je eigen denken te stappen. Dat is een werk van lange adem, ook bij collega’s, maar we maken daar bewust tijd voor.”

Minder ruimte, maar het netwerk blijft

De laatste jaren is de CLB-sector hervormd en is er veel veranderd. Jo: “Jammer genoeg is alles een race geworden, en is er weinig ruimte voor deze mooie dingen, door te veel administratie, verslagen en vergaderingen. Vroeger kwamen mensen gemakkelijker naar CLB-medewerkers op hun lokale vestigingen, ook voor bijvoorbeeld de schooltoelage. De deur stond open. Dat zijn we een stukje kwijt, want we zijn ook veel locaties kwijt. Samen vormingen geven in scholen, zitdagen … daarvoor is veel minder ruimte. Maar door onze geschiedenis samen is het netwerk er wel. Het CLB kan altijd een beroep doen op de vereniging, en omgekeerd.”

Jasper: “In ons centrum doen ze wel echt moeite om dit een plaats te geven, om ruimte te geven aan deze aanpak. Ook nieuwe mensen bij het CLB zoeken de weg naar de vereniging als ze een gezin tegenkomen voor wie De Vrolijke Kring een meerwaarde zou kunnen betekenen. De discretionaire ruimte die we nog hebben, proberen we ten volle te benutten. Een goed netwerk opbouwen is daarbij belangrijk. Zo kan je met verschillende diensten dingen samen aanpakken, onder andere met opbouwwerk, Huis van het Kind, Lejo. Zo werk je niet naast maar mét elkaar."

De ouders geven ook aan dat het belangrijk is dat een probleem snel gemeld kan worden. Als je wacht, loop je het risico dat er beslissingen genomen worden waar je zelf geen inspraak in had. Lucile: “Daarom denk ik dat het belangrijk is dat verenigingen zoals de onze nauw contact hebben met het CLB. Het maakt het veel makkelijker om contact op te nemen als dat nodig is. En het is belangrijk dat dat gezonde contact er is.”

De Vrolijke Kring, Ronse

Lees meer over de vereniging

Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen

Lees meer over het CLB

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.