01-09-2022

Aanbevelingen energie- en wooncrisis

Terug

Het is goed dat de verschillende bevoegdheidsniveaus overleg plegen om tot oplossingen te komen. Alleen samen zullen we uit deze crisis geraken. De verlengde uitbreiding van het sociaal tarief tot en met 31/3 is zonder meer een goede zaak, al blijven wij pleiten voor een structurele uitbreiding en in plaats van telkens een tijdelijke verlenging. 

Dat is echter onvoldoende om de crisis te bezweren. Het blijft wachten op een 'slimme' belasting van energie waarbij lage inkomens en kleine verbruikers hun factuur zien dalen en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Van Vlaanderen verwachten we een ambitieus plan om woningen te isoleren, voor eigenaars met een laag inkomen en huurders.

Tijdelijke steunmaatregelen voor energiecrisis verlengd

Lees meer over de maatregelen

Aanbevelingen voor investeringen in de sociale en private huurmarkt

We verzamelden eerder al aanbevelingen voor investeringen in de sociale en private huurmarkt om de energiecrisis en wooncrisis aan te pakken in een eisenbundel met drie centrale eisen:

  • Hoger bouwritme voor sociale woningen
  • Driesporenplan voor de private huurmarkt: ondersteuning van private verhuurders in ruil voor betaalbare en kwaliteitsvolle woningen voor de 170.000 wachtenden op een sociale woning
  • Stimuleer woonmaatschappijen om verder en meer in te huren op de private huurmarkt (cfr. sociale verhuurkantoren)

Met deze aanbevelingen willen we de wachtlijsten van 180.000 gezinnen voor een sociale woning inkorten. Het feit dat het recht op wonen onder druk staat, is het centrale thema van de campagne rond 17/10, de Werelddag van Verzet tegen Armoede.

Gezocht: 180.000 woningen voor een warme thuis

Lees meer over de campagne voor 17/10

Wanneer heb je recht op sociaal tarief voor elektriciteit en gas? En hoeveel verschil maakt het?

Het Nieuwsblad publiceerde op 30/8 een artikel over het sociaal tarief waarin beleidsmedewerker Peter Heirman en algemeen coördinator Heidi Degerickx aan het woord kwamen.

Peter Heirman: “In principe wordt het sociaal tarief toegekend aan de zogenaamde beschermde klanten ... Sinds de zomer van vorig jaar is de groep uitgebreid met iedereen die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming – die dus een hogere terugbetaling van geneeskundige kosten krijgt.” Het gaat om ongeveer 1 miljoen huishoudens in ons land. Omgerekend zijn dat ongeveer twee miljoen mensen.

Heidi Degerickx: “Ook het sociaal tarief stijgt. Die stijging komt nu neer op ongeveer 300 euro, dus de sociaal meest zwakken betalen dit jaar 300 euro meer voor hun energie. Velen zullen nu denken: dat is niets in vergelijking met de stijging van mijn energiefactuur. Maar voor mensen in de laagste inkomenscategorie is dat wel zeer veel geld."

Wanneer heb je recht op sociaal tarief voor elektriciteit en gas?

Lees het artikel in Het Nieuwsblad van 30/8

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.