24-08-2022

Tweedaagse armoedevorming en intervisie voor cultuuraanbieders op 16 en 17/11/2022

Terug

Er is nog steeds een kloof voor mensen in armoede om actief deel te nemen aan cultuur. Uit een bevraging bij één van onze Verenigingen waar Armen het Woord Nemen kwam naar boven dat slechts 5% van mensen in armoede af en toe een culturele uitstap maakt. Dit heeft te maken met tal van financiële, praktische, sociale, én psychologische drempels die mensen in armoede ervaren. Nochtans worden cultuurhuizen, musea, bibliotheken, de laatste jaren steeds duidelijker aangesproken op hun opdracht naar publieksdiversiteit en het bereik van kansengroepen.

Tweedaags vormingstraject

Het Netwerk tegen Armoede ontwikkelde daarom in samenwerking met partnerorganisaties en verenigingen een tweedaags vormingstraject op 16 en 17 november 2022 van 10u tot 16u. De nadruk ligt op dialoog met mensen in armoede, inzicht in de complexiteit van de thematiek, het doorbreken van vooroordelen, het ontwikkelen van een visie op armoede en handvaten om drempels binnen jouw organisatie weg te werken.

Deelnemers krijgen inzicht in de dagelijkse leefwereld van mensen in armoede, verbreden hun kennis over een gedragen visie op armoede - en kansengroepen - en reflecteren kritisch over hun eigen praktijk. Vanuit een integrale visie zetten we de stap naar concrete acties.

Locatie: S.M.A.K. in Gent

Programma

 • De eerste dag is opgebouwd rond de ervaringen van en de dialoog met mensen in armoede zelf. Deelnemers maken kennis met de leefwereld van mensen in armoede en met hun beleving van cultuur. Hoe ervaren zij de huidige werking en het aanbod? Ook de bredere context van armoede komt aan bod, samen met de verschillende drempels die deelname aan o.a. het sociaal-culturele aanbod bemoeilijken.

 • De tweede dag gaat concreter in op hoe je als organisatie drempelverlagend kan werken. De nadruk ligt op een duurzame visie op armoedebestrijding en het vermijden van eenmalige acties. Er worden ook een aantal sprekers uitgenodigd uit de cultuursector die een aantal ‘good practices’ rond drempelverlagend werken verduidelijken.

Voor wie?

De vorming staat open voor medewerkers van alle cultuuraanbieders.

Inschrijven

 • Kostprijs: 250 euro per deelnemer voor 2 dagen, inclusief thee, koffie, en broodjeslunch. U ontvangt een factuur.
 • Maximum 20 deelnemers.
 • De vormingsdagen kunnen niet afzonderlijk gevolgd worden. U schrijft in voor het hele traject.
 • Toch nog vragen? Mail naar vorming@netwerktegenarmoede.be

Schrijf in vóór 1 november 2022

Schrijf in

Deelnemers van de vorige jaren over de vorming

 • “Je leert op een realistische manier omgaan welke drempels er zijn voor mensen in armoede om aan vrijetijdsparticipatie te doen – via de vorming leer je deze drempels wegwerken”
  Stafmedewerker dienst Cultuur, Roeselare
 • “Als er al een zaadje wordt gepland in het hoofd van de deelnemers was de cursus geslaagd! En dit is effectief zo: onbewust grijp je telkens terug naar de tools, basisbegrippen rond armoedevorming die je toen hebt geleerd.”
  Cultuurfunctionaris-directeur, Gemeente Overpelt
 • "Het unieke en waardevolle aan deze vorming is dat je helemaal ondergedompeld wordt in de problematiek van kansarmoede. Je krijgt zo inzicht in hoe je je cultuuraanbod meer op maat zou kunnen maken, maar evengoed leer je anders kijken naar de wereld om je heen."
  Coördinator Vlaamse erfgoedbibliotheek
 • “Een eye-opener, een vorming die eigenlijk elke politicus zou moeten volgen, om zo even totaal met de harde realiteit van armoede geconfronteerd te worden.”
  Coördinatrice Paspartoe, VGC Brussel
 • “Aan het eind van de eerste dag was iedereen stil. Veel van wat tot dan vanzelfsprekend leek, is dat niet langer. Iedereen zou de verhalen, ervaringen, emoties en ook de theorie van die dag moeten horen en voelen.”
  Stafmedewerker Stichting Lezen

Partners: Vlaamse overheid - S.M.A.K.

Cultuur opent deuren naar andere domeinen

Lees meer

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.