19-04-2022

Van krapte naar kansen op de Vlaamse arbeidsmarkt

Terug

Op 19/4/2022 vertegenwoordigde beleidsmedewerker Tine Claes het Netwerk tegen Armoede op de conferentie over de Vlaamse arbeidsmarkt van Hilde Crevits, het Departement Werk en Sociale Economie en VDAB. Vol verwachting kijken we nu uit naar het vervolg van de interessante gesprekken en denken we graag mee over de uitdagingen op de Vlaamse arbeidsmarkt, een resultaatgericht activeringsbeleid, een doorgedreven opleidingsbeleid en werkbaar werk. Onze klemtoon ligt daarbij, zoals steeds, op kansen voor duurzame tewerkstelling voor mensen in armoede.

Belangrijkste bekommernissen om te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt

Onze belangrijkste bekommernissen om te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt met duurzaam werk voor mensen in armoede:

  • Werk drempels weg die de toegang tot de arbeidsmarkt moeilijk maken voor mensen in armoede en zorg voor noodzakelijke randvoorwaarden als flexibele en betaalbare kinderopvang, kwalitatieve huisvesting en mobiliteit.
  • Activeringsbeleid moet steeds inspelen op de talenten, interesses en mogelijkheden van werkzoekenden, gaat uit van een vertrouwensrelatie tussen werkzoekende en bemiddelaar en geeft eigenaarschap aan de werkzoekende zelf. Dat gaat verder dan toeleiding naar (opleidingen voor) knelpuntberoepen.
  • Opleidingen moeten voldoende laagdrempelig en toegankelijk zijn om de kansen op duurzame tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daadwerkelijk te verhogen.
  • Werkbaar werk vinden is voor veel mensen in armoede niet vanzelfsprekend. Naast een transversale samenwerking die drempels wegwerkt over de beleidsdomeinen heen, hebben ook werkgevers een verantwoordelijkheid. Werkgevers moeten de nodige handvaten krijgen om met problematieken zoals armoede om te gaan op de werkvloer. Enkel zo kunnen we toewerken naar inclusieve werkvloeren en werkbaar werk.

Het Netwerk tegen Armoede formuleerde deze bekommernissen eerder al in een Dossier 'Werkbaar werk voor mensen in armoede'.

Dossier 'Werkbaar werk voor mensen in armoede'

Lees het dossier

Conferentie over de Vlaamse arbeidsmarkt

Lees meer over de conferentie

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.