27-01-2023

De Robin-pas verlaagt de drempel niet

Terug

Uit onderzoek bleek dat de Robin-pas, een initiatief dat moet helpen bij het betalen van de schoolrekening van kwetsbare gezinnen die een leerling hebben in het lager of secundair onderwijs, amper gebruikt wordt. De drempel om zo'n pas aan te vragen en te gebruiken is dan ook hoog. Het Netwerk tegen Armoede reageert.

De Robin-pas is een initiatief dat moet helpen bij het betalen de schoolrekening van kwetsbare gezinnen die een leerling hebben in het lager of secundair onderwijs. Wie zo’n pas heeft, kan rekenen op een renteloze en gespreide betaling van of een korting op de schoolfactuur. Het doel was om 20.000 passen uit te delen, zodat elk kind met de nodige boeken aan het schooljaar kon starten. Nu blijkt dat maar 1 op 5 van de uitgedeelde passen gebruikt wordt.

Het Netwerk tegen Armoede reageert

Het Netwerk tegen Armoede is blij met de steun van Vlaams parlementslid Loes Vandromme voor onze aanbeveling om meer in te zetten op brugfiguren en dit structureel uit te bouwen. Wij gaven reeds eerder aan dat de bestaande projecten rond schoolpoortwerking en brugfiguren duidelijk hun vruchten afwerpen. Het verlaagt de drempel voor ouders om in dialoog te gaan met de school aanzienlijk. Dit in tegenstelling tot de Robin-pas, die juist extra drempels creëert voor gezinnen in armoede. Zo getuigt mama L. dat iedere school op zijn manier de Robin-pas inzet: “De drempel om de brief te gaan afgeven en zo’n pas zelf te gaan aanvragen, is hoog. Daarnaast werkt het stigmatiserend, het schaamtegevoel is groot.”.

Het Netwerk tegen Armoede pleit er dan ook voor dat deze middelen naar structureel beleid gaan, zoals de uitrol van brugfiguren en een maximumfactuur in het secundair onderwijs. De Robin-pas is niet de oplossing in het streven naar gelijke onderwijskansen gezien de afhankelijkheid van donateurs en bereidheid van scholen om het aan te bieden. Daarnaast moeten gezinnen zelf de stap zetten om deze pas aan te vragen en worden scholen in geen enkel opzicht gestimuleerd om werk te maken van een kostenbeheersend beleid.

We herhalen dus onze aanbeveling om de middelen die nu vanuit de overheid in de Robinpas geïnvesteerd worden efficiënter te besteden. Daarnaast roepen we op om alle gezinnen de mogelijkheid te bieden zonder meerkost school- en boekenfacturen gespreid te laten betalen.

Amper 1 op 5 scholieren in armoede maakt gebruik van Robin-pas om schoolfacturen te betalen

Lees het artikel in De Morgen

Koningin Mathilde ontmoet het Brugfigurenproject op Sinterklaasdag

Lees meer over het Brugfigurenproject

Samenwerkingsverbanden met scholen en beleidswerk rond onderwijs

Lees meer

Brugfiguren/schoolpoortwerking van de Vrienden van het Huizeke vzw

Lees meer

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.