04-12-2023

Dossier sociale kloof in Vlaanderen

Terug

De krant De Morgen publiceerde in de eerste week van december 2023 een dossier over de sociale kloof in Vlaanderen. Dagelijks verschenen artikels en interviews met (armoede-)experts en mensen in een kwetsbare positie. Het dossier belicht verschillende levensdomeinen waar de sociale kloof zich manifesteert, zoals wonen, werk, inkomen, onderwijs, erfenis ... Ook het Netwerk tegen Armoede werkte mee aan het dossier door interviews te geven en kennis uit te wisselen. Hoe groot is de ongelijkheid in Vlaanderen? Waarom wordt de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter? Conclusie: we weten exact wat we moeten doen om armoede aan te pakken, maar het gebeurt niet.

"Ik ben eruit geraakt, maar één tegenslag kan genoeg zijn."

De Morgen ook een podcast over de sociale kloof in Vlaanderen op 7/12/2023.

Ervaringsdeskundige Cindy Van Geldorp werkte ook mee aan de podcast: "Ik ben opgegroeid in een gezin met een alleenstaande moeder met drie kinderen. Dat was geen evidente situatie. Niet alleen onze financiële situatie, maar vooral ook op het vlak van uitsluiting en pesterijen. Dat heeft me ook heel onzeker gemaakt."

Intussen blijft Cindy alert: "Ik ben eruit geraakt, maar één tegenslag kan genoeg zijn." Onder andere door de vereniging VZW Recht-Op in Antwerpen is ze geëvolueerd naar een sterke vrouw die als stafmedewerker bij het Netwerk tegen Armoede samen met mensen uit onze verenigingen zoekt naar oplossingen die écht werken en deze ook mee verspreidt via vorming en interviews.

"Om uit armoede te geraken zijn er structurele maatregelen nodig van de overheid, zoals goede en betaalbare (sociale) huurwoningen, een kostenbewust beleid op school, een maximumfactuur in het secundair onderwijs, zoals in het lager onderwijs ..."

Steeds meer Vlamingen groeien op in armoede

Beluister de podcast

"Armoede gaat over veel meer dan een gebrek aan geld"

Artikel 5 van het dossier over de sociale kloof in De Morgen op 8/12/2023 bevatte een sterk interview met onze ervaringsdeskundige Cindy Van Geldorp. "Armoede gaat over veel meer dan een gebrek aan geld. Het is een vicieuze cirkel waar je in vast raakt en vaak heel moeilijk weer uitgeraakt. Wat het ergste is? Het nergens bij horen, je altijd anders voelen."

“Ik merkte heel snel dat ik anders was. Andere kindjes hadden naast een mama ook een papa, ik niet. Er waren ook veel financiële zorgen. Als twee van de drie kinderen andere schoenen nodig hadden, dan moesten er harde keuzes worden gemaakt. Want twee paar schoenen tegelijk kopen kon niet. Er was geen financiële buffer.”

Cindy verliet de school zonder diploma. En toch geraakte ze uit de vicieuze cirkel. Onder ander door lotgenoten te vinden. Als tiener kwam ze in contact met armoedevereniging VZW Recht-Op in Antwerpen. "Door met lotgenoten te praten, besefte ik dat ik niet alleen was. Dat inzicht heeft me ook doen beseffen dat ik vast zat in al het negatieve. En als ik hier uit wilde geraken, moest ik dat zien te keren.”

Cindy werkt intussen een 5 jaar als ervaringsdeskundige en stafmedewerker bij het Netwerk tegen Armoede. Ze werkt rond beeldvorming en geeft interviews en vorming rond armoede. Ze heeft intussen ook haar diploma secundair onderwijs behaald. “Armoede blijft altijd wel een beetje achter een hoekje schuilen. Het zorgt ervoor dat we heel bewust en realistisch in het leven staan. Armoede blijf je voelen in heel je lijf en elke vezel.”

‘De middenklasse ligt wakker van symbooldossiers, zoals lege brooddozen. Terwijl armoede daar niet over gaat’

Lees het interview in De Morgen

Geen apart beleid voor mensen in armoede, maar voor iedereen

Artikel 4 over de sociale kloof in De Morgen op 6/12/2023 reikt oplossingen aan om de kloof te dichten. Het Netwerk tegen Armoede en de 61 lokale verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen, hebben daar een heel duidelijk beeld van.

Algemeen coördinator Heidi Degerickx sluit het artikel af met een aantal aanbevelingen voor het armoedebeleid: "Er zijn meer sociale en andere betaalbare woningen nodig, een inkomen boven de armoedegrens, eerlijke statuten voor elke werknemer en een betaalbare gezondheidszorg."

"Wat mensen in armoede níét willen is een apart armenbeleid. Ze vragen een beleid dat voor alle burgers goed is. Met in eerste instantie een sterke openbare dienstverlening. Die is er nu niet. De Vlaamse overheid geeft wel geld aan burgers die een elektrische wagen willen kopen, terwijl er net een beter openbaar vervoer nodig is."

We weten hoe we de kloof tussen arm en rijk kunnen dichten en toch gebeurt er niets

Lees het artikel in De Morgen

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.