30-11-2023

Het DNA van kinderamoede

Terug

Op 30/11/2023 heeft het Kinderarmoedefonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, het boek 'Het DNA van kinderarmoede' voorgesteld voor de 10e verjaardag van het Fonds. De huidige en vorige voorzitters van het Fonds Noël Slangen en Peter Adriaenssens namen het initiatief en vroegen het Netwerk tegen Armoede om de stem van mensen in het boek te brengen. Ervaringsdeskundige Cindy Van Geldorp werkte mee aan een interview in het voorwoord van het boek. We verwerkten verder ervaringen van mensen uit onze verenigingen doorheen de verschillende hoofdstukken van het boek. Het boek geeft weer dat het harde etiket ‘armoede’ voor kinderen en gezinnen een extra last is om te dragen. Een last boven op de beproevingen die in armoede leven al met zich meebrengt. Niemand loopt te koop met het etiket ‘armoede’. Niemand verdient het om gereduceerd te worden tot het probleem waartegen hij vecht. Algemeen coördinator Heidi Degerickx en ervaringsdeskundige Cindy Van Geldorp pleitten voor een globale aanpak van kinderamoede op verschillende levensdomeinen tijdens de voorstelling bij onze vereniging De Lage Drempel in Mechelen.

Noël Slangen en Peter Adriaenssens kwamen het boek ook voorstellen in De Afspraak op 30/11/2023

Kinderarmoede is grote maatschappelijke uitdaging met verstrekkende gevolgen voor hele samenleving

Kinderarmoede is een grote maatschappelijke uitdaging met verstrekkende gevolgen, niet enkel voor de kinderen en hun families, maar ook voor de hele samenleving en de volgende generaties. De Koning Boudewijnstichting publiceerde onlangs de resultaten van een nieuwe studie over kinderarmoede. De gegevens over deprivatie van kinderen bevestigen dat veel kinderen in ons land het nog steeds moeilijk hebben: 12,8% van hen mist dagelijks minstens 3 van de 17 levensnoodzakelijke elementen die volgens de EU essentieel zijn voor een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van een kind. Met een dergelijk percentage scoort België slecht op de Europese ranglijst. De studie stelt wel grote regionale verschillen vast: één kind op vijf wordt getroffen door deprivatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië, tegenover bijna één op tien in Vlaanderen.

“Door de gesprekken die ik hier met jou had, kreeg ik terug moed. Ik voelde me niet langer alleen.”

“Door in een vereniging daarnaast het woord te nemen, herontdekken mensen in armoede de waarde van hun stem.”

Kinderarmoede is echter niet onvermijdelijk

Kinderarmoede is echter niet onvermijdelijk: het implementeren en versterken van gericht beleid is een krachtige hefboom om deze vicieuze cirkel te doorbreken.

In het boek “Het DNA van de kinderarmoede” benadrukken Slangen en Adriaenssens het belang van wetenschappelijk onderbouwde praktijken, zoals bijvoorbeeld het neurowetenschappelijk onderzoek over hersenontwikkeling in de eerste drie jaar en het belang van vroege interventies in die jaren.

Het boek steunt als het ware op de drie pijlers van het Kinderarmoedefonds, dat innovatieve veelbelovende lokale praktijken ondersteunt, en wetenschappelijk laat begeleiden en onderbouwen om - als het goed werkt - de resultaten voor te leggen aan beleidsmakers zodat zij kunnen opschalen.

“Ik heb in mijn leven wel 100 hulpverleners gezien, slechts één vroeg zich af wat ik nu eigenlijk zelf wil.”

“Ik ben sinds een drietal jaar schuldenvrij. Ik krijg nog steeds een paniekgevoel als er een brief in de brievenbus zit.”

Wetenschappelijk onderzoek biedt voldoende aanknopingspunten voor impactvol beleid tegen kinderarmoede

Het uitgangspunt is dat wetenschappelijk onderzoek voldoende aanknopingspunten biedt voor impactvol beleid tegen kinderarmoede. Er is zeer veel wetenschappelijk onderzoek naar alle mogelijke aspecten. Over hoe armoede al sporen nalaat in de baarmoeder en hoe die uit te wissen; Hoe armoedestress hersenen van jonge kinderen vergiftigt en hoe je dat kan herstellen. Hoe schaarste het denken en doen van mensen verstoort en zo ook lastiger maakt voor mensen om een goede ouder te zijn, en hoe je mentale bandbreedte creëert. Over de impact van wonen, voeding, isolement, het gebrek aan prikkels op kinderen in armoede. De wetenschap slaagt er niet alleen in om de processen van oorzaak en gevolg bloot te leggen en te verklaren, wetenschappelijke inzichten dragen ook bij tot duurzame oplossingen.. En vooral, we moeten het vooral ook allemaal doen! Iedereen is een bondgenoot in de strijd tegen armoede, als vrijwilliger, als leraar, als arts, als hulpverlener, als beleidsmaker enz. IEDEREEN.

“Ik ben nu 17 jaar, maar had als kind al financiële stress.”

“Overheden hebben zoveel info over iedereen. Waarom kunnen ze onze rechten niet automatisch toekennen zonder rompslomp?”

Investeren in kinderen in kwetsbare positie loont

Het Kinderarmoedefonds profiteert van alle expertise die de KBS heeft opgebouwd voor zijn ondersteunende werkzaamheden. zodat de invoering en de uitbouw van een gericht beleid een einde kan maken aan de vicieuze cirkels die aan de basis liggen van de intergenerationele overdracht van armoede. Uit heel wat studies blijkt dat investeren in kinderen en in de strijd tegen kinderarmoede niet gezien mogen worden als een kostenpost voor het overheidsbudget, integendeel, het is een investering met een positieve weerslag op de begroting.

“Kinderen zijn ongelijk, al van in de baarmoeder”

Bekijk het interview in De Afspraak

Kindermoedefonds

Lees meer

Het DNA van kinderarmoede

Lees meer en bestel het boek

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.