29-06-2023

Zomerscholen bereiken gewenste doelgroep niet

Terug

Recent ontving het Netwerk tegen Armoede het signaal dat verschillende scholen die een zomerschool aanbieden het moeilijk vinden om kwetsbare leerlingen te bereiken. “Voor ons is het jammer genoeg niet nieuw dat zomerscholen de gewenste doelgroep niet bereiken. Al in 2021 trokken we aan de alarmbel. Het is nog niet tot in alle zomerscholen doorgedrongen hoe belangrijk het is op de hoogte te zijn van de specifieke context en noden van kwetsbare leerlingen”, aldus algemeen coördinator Heidi Degerickx. “We vragen meer dialoog tussen beleid, ouders en scholen.”

Remediëring moet op school gebeuren

Remediëring zou maximaal op school tijdens de schooluren moeten gebeuren. Dat is de basis en moet altijd de focus zijn. Een zomerschool kan en mag dus niet gekoppeld worden aan bijvoorbeeld een voorwaarde om te slagen of verplicht worden voor specifieke leerlingen. Het is geen vangnet voor wat op school niet lukt. Ze kunnen wel een aanvulling zijn, bijvoorbeeld om het leerverlies tijdens de lange zomerperiode tegen te gaan.

Nood aan laagdrempelig, aantrekkelijk aanbod

Op zich zijn er heel wat mooie initiatieven van een laagdrempelig, aantrekkelijk aanbod. Sommige ouders geven aan hun kinderen ingeschreven te hebben in een gratis zomerschool georganiseerd door de lokale school. Daar is een afwisseling voorzien tussen schoolse oefenmomenten en vrijetijdsactiviteiten. Dit aanbod wordt duidelijk gecommuniceerd naar de ouders en er is een laagdrempelige manier van inschrijven. Je kan je kind inschrijven door het in de agenda te schrijven, naar school te bellen of mailen, de juf of meester aan te spreken … Dat toont aan dat het perfect mogelijk is om zomerscholen op een toegankelijke manier te organiseren mét respect voor het recht op onderwijs en het recht op vrije tijd. Dit staat haaks op andere ervaringen. Deze gaan van helemaal geen aanbod in de regio over een aanbod dat te duur is voor gezinnen in armoede naar plaatstekort tot zomerscholen waar amper tot niet gecommuniceerd wordt naar ouders.

Gelijke onderwijskansen centraal

Verder is er een enorme verscheidenheid aan initiatieven op het vlak van bijvoorbeeld de organisator (school, scholengroep, lokaal bestuur, vrijetijdsactoren …) of het inschrijvingsbeleid (open of gesloten, digitaal of fysiek, gratis of betalend …). Die waaier aan initiatieven zorgt er echter niet voor dat zomerscholen inzetten op gelijke onderwijskansen, wel integendeel. Ondanks onze aanbevelingen vallen alweer heel wat leerlingen uit de boot bij de zomerscholen. Dit creëert een nieuwe ongelijkheid voor zij die niet kunnen deelnemen. Daarvoor zijn verschillende redenen. Er wordt in hun buurt geen zomerschool georganiseerd, ze komen niet in aanmerking om zich in te schrijven, hun ouders kunnen het niet betalen, inschrijvingen kunnen enkel digitaal, de plaatsen zijn reeds allemaal ingevuld … “We roepen het beleid nogmaals op om ouders van kwetsbare leerlingen te betrekken als het gaat over zomerscholen. Zo kunnen we samen de weg uitstippelen naar echt gelijke onderwijskansen”, aldus nog Heidi Degerickx.

Zomerscholen bereiken gewenste doelgroep niet

Lees het artikel in DeWereldMorgen.be

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.