25-04-2024

één stem voor gelijke kansen

Terug

De politieke verkiezingen van 9 juni 2024 beloven een cruciaal moment te worden voor gelijke kansen in Vlaanderen. Daarom sloegen RoSa vzw, Vrouwenraad, çavaria, Kif Kif, GRIP vzw, het Netwerk tegen Armoede en Ella vzw de handen in elkaar. In aanloop naar de verkiezingen zullen de organisaties, elk vanuit onze eigen expertise, de partijprogramma’s van de zeven grootste Vlaamse partijen grondig analyseren. Op basis hiervan schrijven ze vijf thematische gelijkekansendossiers, waarin ze uiteenzetten hoe de thema’s gender, LGBTI+, racisme, handicap en armoede aan bod komen in de verschillende partijprogramma’s. Ze lichten uit welke knelpunten de partijen naar voren schuiven, hoe ze beogen werk te maken van gelijke kansen op deze gebieden en welke hiaten eventueel opvallen.

Armoedecijfer stagneert, maar armoedekloof nam toe

In de afgelopen beleidsperiode is de armoede in België stabiel gebleven, maar tegelijkertijd is deze dieper geworteld. Het aantal mensen onder armoedegrens stagneerde, maar de armoedekloof nam enkel toe. Een zorgwekkende 18,7% van de Belgische bevolking, ofwel 2.144.000 mensen, loopt het risico om in armoede te belanden.

Aantal positieve maatregelen, maar ook gemiste kansen

Het Netwerk tegen Armoede blikt terug op een aantal positieve maatregelen, zoals de automatische toekenning van het Groeipakket en bijhorende toeslagen, evenals de federale steunmaatregelen tijdens de coronacrisis en de energiecrisis, die hebben helpen voorkomen dat mensen in armoede terechtkwamen.

We zien heel wat gemiste kansen om werk te maken van een structureel armoedebestrijdingsbeleid en om mensen in armoede actief bij dit proces te betrekken. Het Netwerk tegen Armoede stelt een overmatige focus op de individuele verantwoordelijkheid en het culpabiliseren van mensen in armoede vast.

Vijf aanbevelingen onder de loep genomen

Het Netwerk tegen Armoede heeft de voorbije beleidsperiode onder de loep genomen op basis van vijf aanbevelingen uit het memorandum 24 speerpunten voor een structureel armoedebeleid.

  1. Gezinsarmoede bestrijden door het Groeipakket
  2. Wooncrisis aanpakken door sociale woningbouw
  3. Energiearmoede bestrijden met een hervormd sociaal energietarief
  4. Gelijke onderwijskansen vereisen een maximumfactuur in het secundair onderwijs
  5. Digitale inclusie via click-call-connect principe

Analyse thema Armoede

Bekijk de analyse

Website één stem voor gelijke kansen

Surf naar de website

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.