15-03-2024

Vijfde Interministeriële Conferentie Maatschappelijke integratie, Wonen en Grootstedenbeleid

Terug

Op 15/3/2024 vond de vijfde bijeenkomst van de Interministeriële Conferentie ‘Maatschappelijke integratie, Wonen en Grootstedenbeleid’ plaats. Het overleg tussen ministers van de verschillende beleidsdomeinen en bevoegdheidsniveaus heeft tot doel een sterk transversaal en structureel armoedebeleid te faciliteren. Onder leiding van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) brachten alle regionale armoedenetwerken hun gemeenschappelijke aanbevelingen en speerpunten voor de komende verkiezingen.

Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vertegenwoordigde de ministers. De regionale armoedenetwerken Vlaams Netwerk tegen Armoede, het Brussels Platform Armoede, le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté en Le Forum - Bruxelles contre les inégalités namen deel aan de conferentie. Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting zorgt voor het secretariaat van de conferentie.

Zes actiedomeinen

We schoven specifiek 6 actiedomeinen naar voor:

  1. het belang van participatie van mensen in armoede
  2. het recht op werk en een inkomen boven de armoedegrens
  3. een sociaal rechtvaardige klimaattransitie door het pact wonen-energie
  4. specifieke maatregelen voor mensen zonder wettig verblijf
  5. het aanpakken van de digitale kloof
  6. het belang van de Europese Kindgarantie als hefboom voor de preventie van armoede bij kinderen en hun gezinnen.

Beste armoedebestrijding is preventie

Namens het Vlaams Netwerk tegen Armoede, nam algemeen coördinator Heidi Degerickx het woord over de strijd tegen armoede bij gezinnen met kinderen:

"De beste armoedebestrijding is nog steeds de preventie. Bij gezinnen met jonge kinderen is de kans groot dat kinderen gedepriveerd opgroeien en zo opnieuw een sterk armoederisico lopen ook als (jong)volwassene. Daarom is het cruciaal voor het Netwerk tegen Armoede om de hefbomen van de Europese Kindgarantie ernstig aan te wenden in België en de regio's, zoals Vlaanderen."

Drie cruciale hefbomen

1. Zorg voor een toegankelijke kinderopvang waar plaats is voor elk kind

Naast economische redenen, zoals ouders een betaalde job laten doen, is het even belangrijk voor de ontwikkeling van elk kind en de sociale integratie om van jongs af aan kinderopvang echt als basisdienstverlening voor elk gezin te garanderen. Zo geven we kinderen volop ontwikkelingskansen, ongeacht waar hun wieg staat.

2. Zorg voor betaalbaar onderwijs zodat elk kind maximaal volgens interesses, aanleg en competenties een studierichting kan kiezen en succesvol kan leren.

De versnelde digitalisering in het onderwijs, met de invoering van laptops en de Digisprong, geeft in het secundair onderwijs momenteel aanleiding tot steeds hoger oplopende schoolfacturen. Ouders weten niet waar ze aan toe zijn gedurende het hele schooljaar. Er zijn nog steeds boeken, maar nu komt er ook de kost voor digitaal leermateriaal bij. Wij pleiten voor een versnelde invoering van een maximumfactuur in het secundair onderwijs van 300 euro in de eerste graad. Daarnaast willen we ook de garantie dat scholen mee de verantwoordelijkheid op zich nemen om er voor te zorgen dat elke leerling op 1/9 met alle leermiddelen in de klas zit.

3. Zorg voor een veilige en stabiele woning voor elk kind

Kinderen kunnen maar ontwikkelen in de kinderopvang en in het onderwijs als ze thuis een veilig nest hebben. Een goede en veilige woning waar ze kunnen leren, spelen, bewegen én ook groene buitenruimte zijn cruciaal voor de ontwikkelingskansen van kinderen.

Presentatie Interministeriële Conferentie van 15/3/2024

Bekijk de presentatie

Interministeriële Conferentie ‘Maatschappelijke integratie, Wonen en Grootstedenbeleid

Lees meer

Ontstaan van de Interministeriële Conferentie ‘Maatschappelijke integratie, Wonen en Grootstedenbeleid in 1998

Lees meer

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.