Campagne 17 oktober 2021: Maatschappelijke participatie: Samen Mee-Maken

Maatschappelijke participatie: De waarde van keuzevrijheid wat je in je eigen tijd doet

Ergens deel vanuit maken, jezelf kunnen zijn, jezelf ontwikkelen en ontdekken, jezelf ontspannen zijn noden van iedereen. Zelf kunnen bepalen hoe je die eigen tijd invult, is broodnodig. We merken helaas dat de politiek of mensen die niet in armoede leven dit steeds vaker in twijfel trekken. Vaak bestaat nog de idee dat mensen in armoede ‘maar moeten aannemen wat ze kunnen krijgen’. Maar keuzevrijheid is juist een belangrijk onderdeel van volwaardige maatschappelijke participatie.

De coronacrisis hakt er zwaar in bij mensen in armoede. Meer dan ooit is duidelijk geworden hoe belangrijk het is om een sociaal netwerk te hebben als hefboom uit het isolement en eenzaamheid. De signalen die het Netwerk verzamelde na één jaar coronacrisis liegen er dan ook niet om.

Werken aan maatschappelijke participatie

Eén van de zes criteria voor de werking van verenigingen waar armen het woord nemen is Werken aan maatschappelijke emancipatie: De armen helpen groeien om hun burgerrechten volwaardig op te nemen en de maatschappij bewustmaken van de gelijkwaardigheid van armen en niet-armen.

Het betekent zowel de samenleving bewustmaken dat ze plaats moet maken voor mensen in armoede in de samenleving maar ook meewerken aan vernieuwing van de eigen vereniging en van de samenleving. Dit heeft dan vooral betrekking op de groep van mensen in armoede. Hier staat deelhebben dan ook centraal.

Het is niet dat mensen moeten veranderen om te passen in de samenleving maar de samenleving moet ruimte hebben zodat iedereen zichzelf daarin thuis kan voelen. Elk met zijn eigenheid, noden en dromen.

Wat is de basisboodschap?

Het thema maatschappelijke participatie:

• Hoe draagt dit bij in de strijd tegen armoede?
• Waarom willen we het hierover hebben?
• Wat willen we tonen?
• Waarom is dat belangrijk?

Wat betekent maatschappelijke participatie voor mensen in armoede?

 • "Ergens deel van uitmaken"
 • "Het zelf bepalen"
 • "Eens niet aan thuis moeten denken"
 • "Mensen ontmoeten en vrienden maken"
 • "Mezelf eens kunnen zijn"
 • "Plezier"
 • "Veiligheid"
 • "Energie om er nadien terug met een heldere kijk tegenaan te gaan"
 • "Talent ontdekken"
 • ...

Subthema's

Het Netwerk tegen Armoede gaat aan de slag met vier subthema's in de verengingen waar armen het woord nemen ter voorbereiding van de campagne rond 17 oktober:

 1. De waarde en keuzevrijheid van wat je in je eigen tijd doet: Ergens deel vanuit maken, jezelf kunnen zijn, jezelf ontwikkelen en ontdekken, jezelf ontspannen. Zelf kunnen bepalen hoe je die eigen tijd invult, is belangrijk voor volwaardige participatie.
 2. Systemen en instrumenten werken het best als we ze samen maken: Het is niet omdat er een systeem is dat de participatie is gegarandeerd. Heel wat drempels blijven bestaan. Participatie van kwetsbare groepen vereist een volwaardige visie en gecoördineerd beleid, met aandacht voor de randvoorwaarden en de toegankelijkheid.
 3. Participatie gaat niet vanzelf, er is nood aan toeleiding of brugfiguren: Inzetten op toeleiding of brugfiguren is essentieel om mensen in armoede te bereiken, hun vertrouwen te winnen, interesse te wekken. Het betekent ook in dialoog gaan als volwaardige partners en tweerichtingsverkeer.
 4. Participatie is meer dan deelnemen, het is ook deelhebben: Mensen in armoede niet herleiden tot passieve gebruikers maar actieve makers, die de samenleving en het aanbod mee vormgeven en mee de krijtlijnen uitzetten.

Meer info over de campagne rond 17/10: Maatschappelijke participatie op de website www.17oktober.be

Blijf op de hoogte

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.