Terug

Inkomen en schulden

11. Zorg voor inkomen boven de armoedegrens voor iedereen

Het Netwerk tegen Armoede vraagt om alle inkomens op te trekken tot boven de Europese armoedegrens van 60% van het mediaaninkomen van België. Dit moet een bindende doelstelling zijn in plaats van vrijblijvende intentie, zoals nu het geval is. Gezinnen met een inkomen onder de armoedegrens zullen nooit volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Door de opeenvolgende crisissen van de afgelopen jaren is het essentieel de koopkracht van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving te beschermen tegen inflatie en stijgende prijzen van levensnoodzakelijke goederen zoals energie, brandstof en basisvoedsel.

“Ik heb maar 900 euro per maand. Dat is niet genoeg. Ik heb leren roeien met de riemen die ik heb. Ik krijg van niemand hulp, noch bij het OCMW noch elders. Ik raak totaal geïsoleerd. Een relatie opbouwen, afspreken met vrienden … lukt niet, want dat kost geld.”

Deze aanbeveling betreft het federale beleidsniveau.

12. Hervorm het statuut samenwonende

Het huidige statuut samenwonende heeft allerlei negatieve gevolgen, zoals inkomensverlies, stress, beperking van keuzevrijheid, ongewenste vormen van afhankelijkheid en verhindering van solidariteit.

Daarom vraagt het Netwerk tegen Armoede een grondige hervorming van het huidige statuut samenwonende. Samenwonen zou voor niemand negatieve financiële gevolgen mogen hebben. Bij de hervorming dringt een berekening van de lagere sociale uitkeringen van samenwonenden zich op op basis van schaalvoordelen die de werkelijke besparing van samenwonen in kaart brengen. Verder moeten de sociale voordelen behouden blijven of minstens getrapt afgebouwd worden. Samenwonenden in een tijdelijke situatie blijven hun rechten en inkomen behouden. Tot slot mag solidariteit met directe familieleden, daklozen en zorgbehoevenden niet bestraft worden.

“Ik zorg voor mijn moeder en ben arbeidsongeschikt. Eens mijn kinderen de school hebben verlaten en werk begonnen zoeken, moest ik alles volledig zelf betalen. Ze nemen zelfs het kindergeld af. Mijn zoon had beter geen werk gezocht. Doordat ik op mutualiteit zit is hij hoofdverdiener, maar de eerste maanden krijgt hij nog niks als hij geen werk vindt.” - een alleenstaande mama

Deze aanbeveling betreft het federale beleidsniveau.

13. Versterk het Groeipakket als instrument tegen gezinsarmoede

Het Groeipakket is een effectief middel van de Vlaamse Regering om gezinsarmoede te bestrijden (20). Op dit moment groeit 12,7% van de kinderen in Vlaanderen op in een gezin in armoede (Coene, 2022). Daarom vindt het Netwerk tegen Armoede dat voor de laagste inkomens de volledige ‘kost’ van kinderen gedekt moet zijn. Het Groeipakket is het instrument bij uitstek om die dekking te bieden.

Het Netwerk tegen Armoede blijft pleiten voor een hogere sociale toeslag op de maandelijkse kinderbijslag en een volledige indexering van het Groeipakket. De verhoging van de sociale toeslag met 15 euro per maand is een eerste stap in de goede richting, maar blijft onvoldoende. Daarom vraagt het Netwerk tegen Armoede een becijferd en begroot groeipad voor verdere verhogingen. Als extra investeringen niet mogelijk zijn, moet dit door herverdeling van de beschikbare middelen.

“Zelfs met de hogere sociale toeslag kom ik slechter rond dan een jaar geleden. Alles is veel duurder geworden, voedsel, energie, huur, noem maar op. Als ik gewoon al hetzelfde eten wil kopen als vorig jaar voor mijn kinderen, moet ik al meer uitgeven dan wat ik nu extra krijg.” - een mama met twee jonge kinderen

Deze aanbeveling betreft het Vlaamse beleidsniveau.

Thema 'Inkomen'

Lees meer

Thema 'Schulden'

Lees meer

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.