29-06-2022

In gesprek met kabinet Jambon over Participatiedecreet

Terug

Op 29/06/2022 ging het Vlaams Netwerk tegen Armoede in overleg met het kabinet van Jan Jambon. We deden dat samen met vier verenigingen (Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen Aalst, Buurtwerk 't Lampeke, A'kzie, Wijkpartenariaat De Schakel). We gingen in gesprek met 5 kabinetsmedewerkers over de heroriëntering van het Participatiedecreet en gaven advies over twee fiches m.b.t. vrijetijdsparticipatie die opgenomen zijn in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) van 2020-2024. Het Netwerk tegen Armoede heeft de opdracht om evaluatie en bijsturing te geven over het VAPA vanuit de kennis en ervaring van mensen in armoede.

Advies over de heroriëntering van het Participatiedecreet

Het Netwerk tegen Armoede bepleitte volgende punten in verband met de heroriëntering van het Participatiedecreet:

 1. Het Participatiedecreet is het decreet bij uitstek dat vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede centraal stelt. We hopen dat de Vlaamse overheid specifiek aandacht blijft hebben voor de participatiekansen van kwetsbare mensen.
 2. Om vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede mogelijk te maken is toeleiding en ondersteuning essentieel. Het is een intensief proces dat tijd, personeel, en middelen kost.
 3. Het is belangrijk om over de beleidsdomeinen heen te werken. Armoede is een maatschappelijk probleem dat zich afspeelt op verschillende levensdomeinen.
 4. Projectoproepen voor vrijetijdsparticipatie van kansengroepen zijn waardevol. Dit zorgt voor ruimte voor experimenten en sociale innovatie voor maatschappelijke problemen. Maar er moet ook worden nagedacht over het duurzaam maken van waardevolle initiatieven. Zo kan het initiatief ook blijven voortbestaan na de looptijd van een projectsubsidie.

Advies over fiches in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA)

Het Netwerk tegen Armoede gaf volgend advies over de fiches in het VAPA:

 1. De korting van 80% op activiteiten de UiTPAS moet gevrijwaard worden voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming. 20% is nog steeds duur voor mensen in armoede.
 2. Heb ook aandacht voor de net-nieters, mensen die net geen recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Ook zij moeten meer en meer inboeten op vrije tijd.
 3. We pleiten er voor dat de Vlaamse overheid aandacht blijft hebben voor de uitrol van de bovenlokale UiTPAS. Cultuurparticipatie eindigt niet aan de grenzen van een gemeente of regio.
 4. Naast de bovenlokale UiTPAS en de middelen van VRIJUIT zien wij ook volgende belangrijke hefbomen voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede: bijvoorbeeld Lokale Netwerken Vrijetijdsparticipatie, projectoproepen ter bevordering van vrijetijdsparticipatie van kansengroepen, Rap Op Stap-kantoren die structureel zijn ingebed in de werking van onze verenigingen ...

Getuigenissen van deelnemers over vrijetijdsparticipatie

 • “Voor mij was het belang om uit mijn isolement te geraken. Met De Schakel doen we veel uitstappen. Ik heb veel mensen leren kennen. Er zijn vele nationaliteiten bij De Schakel. Het is niet gemakkelijk om hen uit hun isolement te halen. Cultuur is heel belangrijk voor mij.”
 • “In de Vierdewereldgroep Aalst vroegen ze om mee op culturele uitstap te gaan. Maar ik wou dat niet, want ik kon dat niet betalen. Ze zeiden dat er een UiTPAS was. Maar ik bleef tegen drempels stoten: Wat moet ik kiezen, hoe moet ik kiezen? Maar de vereniging bleef aandringen om mee te gaan. Ik ben uiteindelijk wel meegegaan. In het begin heb ik mij volledig afgeschermd. Maar stilaan bloeide ik open. Soms ging ik mee, maar niet altijd uit interesse voor de voorstelling, maar voor het gezelschap. Ik voelde me op mijn gemak. Wat ik echt leerde was plannen, iets durven vragen, vragen waar ik mijn jas moest gaan hangen. Vaardigheden die andere mensen makkelijk vinden, vond ik moeilijk. Pas vanaf dat ik die basisvaardigheden had, ben ik gaan groeien. Uiteindelijk heb ik werk gevonden. En dankzij die basisvaardigheden. Want die vaardigheden heb ik thuis niet geleerd. Dat moet ik leren. Bijvoorbeeld assertief te zijn. Nu heb ik al 8 jaar werk, zonder onderbreking.”
 • “Als ik naar Oostende ga, heeft mijn vriendin die daar woont recht om aan verminderd tarief te zwemmen, en ik niet, dat is erg lastig. Ik kan het niet opbrengen om dan de volle pot te betalen omdat mijn UiTPAS daar niet geldt, terwijl ik daar eigenlijk wel recht op heb.”

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.