06-07-2022

Netwerk tegen Armoede in gesprek met kabinet Vlaams minister van Werk Jo Brouns

Terug

Op 6/7/2022 ging het Netwerk tegen Armoede in gesprek met het kabinet van Vlaams minister van Werk en Sociale Economie Jo Brouns, samen met de verenigingen De Moazoart en De RuimteVaart. We brachten er onze belangrijkste bedenkingen bij de aspecten over het thema Werk van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding en gingen in gesprek over de fiches die voor ons prioritair zijn:

  • Het belang van een outreachende aanpak naar kwetsbare groepen
  • De afstemming van het aanbod van VDAB op de noden van mensen in armoede
  • Het toeleiden naar werk van personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt

Het belang van een outreachende aanpak naar kwetsbare groepen

Outreachend werken is een sterke methodiek die vertrouwen wekt en mensen effectief weet te bereiken. We vragen het beleid om de kennis en ervaringen uit outreachende projecten structureel in te bedden in de (partner)werking van VDAB. Dat maakt de opbouw van een vertrouwensrelatie en een integraal traject op maat van mensen in armoede mogelijk. Ook verkleint de structurele inbedding de versnippering van het aanbod en vinden mensen sneller de weg naar gepaste trajectbegeleiding richting werk.

"In onze vereniging was er een outreachende projectgroep voor vrouwen. Dat werkte goed: er was een vertrouwensrelatie uitgebouwd, ze hadden een groepje bij elkaar gekregen en begonnen stappen te zetten. Dan liep het project af en wisten we niet meer waar we terechtkonden. Een jaar later kwamen ze weer af met een nieuw project, maar dan moest je opnieuw je hele verhaal doen. Zo is het altijd."

De afstemming van het aanbod van VDAB op de noden van mensen in armoede

Mensen in armoede voelen zich bij VDAB vaak een nummer. De digital first-strategie en de sanctionerende rol van VDAB maakt de opbouw van een vertrouwensrelatie moeilijk. Wij pleiten voor het versterken en uitbreiden van de werk-welzijnstrajecten, een substantiƫle verlaging van de taaklast per bemiddelaar en een mensgerichte(re) aanpak.

"Door mijn langdurige ziekte kan ik maximaal halftijds werken. Zo'n jobs zijn niet dik gezaaid. Wanneer ik me wil bijscholen om mijn kansen op werk te vergroten, stoot ik op het feit dat de meeste VDAB-opleidingen voltijds zijn. En als alleenstaande ouder is het bovendien niet te combineren met de uren van de kinderopvang."

Het toeleiden naar werk van personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt

Het bereiken van NEET-jongeren, langdurig zieken of werkzoekenden of andere mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt vraagt een aanpak op maat. Die aanpak op maat moet steeds vertrekken van persoonlijke noden, wensen en talenten.

"Via een outreachend project in de vereniging kwam ik in contact met Compaan. Via hen kwam ik te weten dat ik in aanmerking kwam voor een specifiek re-integratietraject. Dat traject werd uiteindelijk stopgezet wegens ziekte, maar de trajectbegeleidster contacteert met wel nog geregeld om te vragen hoe het gaat. Die betrokkenheid en haar focus op mijn algemeen welzijn, in plaats van enkel op werk, maken echt het verschil."

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA)

Lees meer over het VAPA

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.