Netwerk tegen Armoede op stage in het Vlaams Parlement

Terug

Op 5 en 13/12/2023 waren we met een aantal beleidscollega's te gast in het Vlaams Parlement om kennis te maken met een aantal parlementsleden en de werking van het parlement. We wisselden uit over thema's die een link hebben met armoede. Armoede manifesteert zich vaak op verschillende levensdomeinen tegelijk en komt nooit alleen. Daarom is het belangrijk om ook beleidsmakers op die verschillende domeinen inzicht te geven om armoede structureel aan te pakken. Het waren twee inspirerende dagen met een aantal interessante debatten, zoals over de digitalisering van het statiegeld of de basisbereikbaarheid van het openbaar vervoer van De Lijn. We legden er ook onze 24 speerpunten voor een structureel armoedebeleid voor uit ons memorandum voor de verkiezingen 2024.

We organiseren in het voorjaar 2024 een terugkommoment met de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Op 26/1/2024 zijn we terug in het Vlaams Parlement voor de Startdag met onze verenigingen en een politiek debat over hoe de politici het armoedebeleid van de toekomst zien.

Op de eerste dag maakten we kennis met de werking van het Vlaams Parlement. We kregen elk een meter of peter toegewezen die ons een hele dag mee op sleeptouw nam. We volgden mee een vergadering van de fractie van de volksvertegenwoordiger, waar de standpunten worden besproken. Daarna volgden we een aantal thematische commissies waar de parlementsleden in debat gaan over specifieke thema's, zoals het conflict in de Gaza-strook, de begroting 2024 en de onderhandelingen over het Mestactieplan.

Inzicht in armoede en onze 24 speerpunten voor een structureel armoedebeleid

Op de tweede dag gingen we in de voormiddag mee met onze meters en peters naar thematische commissies, zoals een hoorzitting over de evaluatie van de proefprojecten voor digitalisering van het statiegeld met OVAM en Fost Plus.

's Middags gaven algemeen coördinator Heidi Degerickx en ervaringsdeskundige Christoph Teirlinck inzicht in wat armoede betekent en hoe alles met elkaar verweven is. Verder stelden ze ook memorandum met 24 speerpunten voor een structureel armoedebeleid in '24 voor.

Pilootprojecten digitaal statiegeld: hoorzitting op 13/12

Herbekijk de hoorzitting

Basisbereikbaarheid openbaar vervoer De Lijn moet gewaarborgd blijven voor kwetsbare groepen

In de namiddag volgden we het actualiteitsdebat over de basisbereikbaarheid van het openbaar vervoer van De Lijn tijdens de plenaire vergadering met alle volksvertegenwoordigers. Op 6 januari 2024 start fase 2 van de uitrol van de basisbereikbaarheid, de hervorming van het openbaar vervoer in Vlaanderen. Daarbij wordt één op de zes haltes geschrapt. Voor het Netwerk tegen Armoede moet basisbereikbaarheid verzekerd worden voor kwetsbare groepen die afhankelijk zijn van openbaar vervoer voor werk, sollicitaties, school, vrije tijd ... Voor 100.000 huishoudens die krap bij kas zitten en autoloos op platteland wonen is de afschaffing haltes en buslijnen De Lijn een achteruitgang ipv een vooruitgang.

Anouk uit onze vereniging t'Hope uit Roeselare: “Zelf zou ik graag in de zorgsector werken, maar mijn werkplaats moet op fiets- of wandelafstand liggen. Bovendien werken zorgverleners vaak in vroege en late shiften, terwijl het openbaar vervoer daar niet op voorzien is.”

Actualiteitsdebat over verdere uitrol basisbereikbaarheid De Lijn van 13/12

Herbekijk het actualiteitsdebat

24 speerpunten voor een structureel armoedebeleid in '24

Lees het memorandum

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.