03-06-2024

Een menswaardig bestaan is geen luxe!

Terug

Over exact een week weten we hoe de kaarten zijn geschud van de regionale, federale en Europese verkiezingen. Het Netwerk tegen Armoede volgt op de voet welk effect de verkiezingsuitslagen kunnen hebben op het leven van gezinnen in armoede. Hun rechten staan immers steeds meer onder druk. De koopkracht aan de onderkant van de samenleving is de voorbije maanden gekelderd, dat hebben recente onderzoeken aangetoond.

“We lezen hoeraberichten over de dalende armoedecijfers. Helaas is de realiteit dat vandaag nog steeds een half miljoen Vlamingen in armoede leven, waaronder steeds meer kinderen en jongeren. (bron: Statbel) Dat is een zeer zorgwekkende evolutie. Dak- en thuisloosheid wordt een groeiend probleem. Kortom, een menswaardig bestaan is geen luxe, het is een basisrecht. De menselijkheid van een samenleving kunnen we afmeten aan hoe ze met de meest kwetsbare burgers omgaat”, aldus algemeen coördinator Heidi Degerickx.

Pleidooi om te blijven inzetten op structureel armoedebeleid

Betaalbaar wonen, gelijke onderwijskansen en een inkomen boven de armoedegrens zijn cruciaal om de armoedecirkel te doorbreken. Vlaanderen kan dat concreet doen door het aanbod en bouwritme van sociale woningbouw serieus te verhogen en een gedifferentieerd Groeipakket in te zetten als instrument tegen gezinsarmoede. Federaal moeten we de laagste inkomens boven de armoedegrens heffen. In het memorandum van het Netwerk tegen Armoede staan de participatie van mensen in armoede en hun recht op een inkomen boven de armoedegrens op nummer 1. “Mensen in armoede worden te vaak niet gehoord of ernstig genomen. Hun overlevingsstrijd in de marge van de samenleving wordt hoogstens met meewarig medelijden en tijdelijk op momenten van bredere crisissen beantwoord”, aldus nog Heidi Degerickx.

Koopkracht van mensen in armoede centraal

Het Netwerk tegen Armoede en de 61 verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen, geeft mensen in een kwetsbare positie een stem in de strijd tegen armoede.
“Mensen in armoede liggen heel hard wakker van hun portemonnee. De laagste inkomens hebben het voorbije jaar bijna 7 procent aan koopkracht verloren. (bron: Universiteit Gent) Voor wie het financieel niet breed heeft, voelt het hard dat 100 euro nu nog maar 93 euro waard is. Het is dringend tijd dat de laagste inkomens worden opgetrokken boven de armoedegrens om de koopkracht van de meest kwetsbare mensen te beschermen tegen inflatie en stijgende prijzen”, aldus nog Heidi Degerickx. ”Verder pleiten we ervoor om het Groeipakket te versterken als instrument tegen gezinsarmoede. Dat kan door een hogere sociale toeslag op de maandelijkse kinderbijslag en een volledige indexering van het Groeipakket.”

24 speerpunten voor een structureel en integraal armoedebeleid in '24

Armoede is in de kern geldgebrek, maar situeert zich op verschillende levensdomeinen tegelijkertijd. Het is als een spinnenweb waarin je hopeloos verstrikt raakt. Naarmate je één probleem probeert aan te pakken, kom je soms dieper in de problemen op een ander domein. Daarom zijn een integrale aanpak en een gecoördineerd beleid nodig. Daarbij moet de focus verschuiven van het bestrijden naar het vermijden van armoede.

De 24 aanbevelingen van het Netwerk tegen Armoede weerspiegelen cruciale domeinen, waarop meer actie nodig is: participatie, onderwijs, werk, wonen, inkomen, vrije tijd, gezondheidszorg, digitalisering, diversiteit, klimaat en kinderopvang.

 1. Garandeer de volwaardige participatie van mensen in armoede aan de samenleving
 2. Voer een maximumfactuur in het secundair onderwijs in
 3. Zorg dat alle leerlingen de nodige leermiddelen hebben op 1/9
 4. Bouw een structurele samenwerking tussen scholen en ouders uit in steden en gemeenten over heel Vlaanderen
 5. Behoud het recht op een toereikende werkloosheidsuitkering voor langdurig werkzoekenden
 6. Voorzie integrale trajectbegeleiding op maat
 7. Garandeer eerlijke statuten voor iedere werknemer
 8. Verhoog het aanbod en bouwritme van sociale woningen
 9. Waarborg kwalitatieve en betaalbare woningen op de private markt
 10. Voorzie een wonen- en energiepact voor sociaal rechtvaardig klimaatbeleid
 11. Zorg voor een inkomen boven de armoedegrens voor iedereen
 12. Hervorm het statuut samenwonende
 13. Versterk het Groeipakket als instrument tegen gezinsarmoede
 14. Subsidieer de uitrol van de UiTPAS met korting tot 80% en toeleiding van mensen in kwetsbare positie
 15. Garandeer een korting tot 80% voor het aanbod van Iedereen Verdient Vakantie
 16. Garandeer subsidies voor vrije tijd van mensen in armoede via het bovenlokaal cultuurdecreet
 17. Garandeer betaalbare gezondheidszorg met conventietarieven en een veralgemeende derdebetalersregeling
 18. Voorzie toegankelijke preventieve én curatieve tandzorg voor iedereen
 19. Subsidieer psychologische hulp voor kwetsbare kinderen en jongeren ook binnen het jeugdwerk
 20. Garandeer de toegang tot internet voor iedereen en organiseer diensten volgens het ‘click call connect’-principe
 21. Treed op tegen extreem hoge armoedecijfers onder etnisch-culturele minderheden
 22. Waarborg een menswaardig bestaan voor mensen zonder wettig verblijf
 23. Zorg voor een sociaal rechtvaardige klimaattransitie
 24. Zorg voor een flexibele en betaalbare kinderopvang

24 speerpunten voor een structureel armoedebeleid in '24

Lees het memorandum

Campagne 'Onderwijs is geen luxe!' voor gelijke onderwijskansen

Bekijk de campagne

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.