13-03-2024

Forumdag: Leve de democratie?!

Terug

Leve de democratie?! Zo heette de Forumdag op 13/3/2024 waar we samen aan de slag gingen met het thema verkiezingen. We onderzochten de weg naar de stembus: waar zijn er drempels? We werden zelf woordvoerder of voor even burgemeester. We maakten onze speerpunten bekend en stelden een actieplan op. We weten het zeker: onze stem is cruciaal!

3 workshops

Er stonden 3 workshops op het programma die een volledige dag duren over brede thema’s, waar heel wat verschillende onderwerpen aan bod komen:

1. Workshop 1: van thema’s tot speerpunten - van individuele noden naar een collectief verhaal
We startten met een stukje theorie en boden inzicht in lokale hefbomen. Van daaruit gingen we samen op zoek naar speerpunten en concrete standpunten die de verenigingen naar voren kunnen schuiven op lokaal niveau tijdens de komende verkiezingstijd.
We ondersteunden de verenigingen bij de opmaak van een actieplan per vereniging, zodat ze nadien concreet het lokaal beleid kunnen beïnvloeden in deze spannende tijden!

2. Workshop 2: Mediatraining en fotosessie
We willen de stem van mensen in armoede duidelijk laten horen in het kader van de lokale verkiezingen van 13 oktober. Dé ideale gelegenheid om aan lokale kandidaten te laten weten welk (armoede)beleid het best werkt zodat niemand uit de boot valt. Wie beter dan mensen in armoede zelf kunnen oplossingen aanbrengen die écht werken. In de voormiddag gaven we een mediatraining voor ervaringsdeskundigen en werkers/coördinatoren om het woord te nemen. We gaven tips voor interviews en hoe je de relaties met de pers kan versterken, en deelden ervaringen. In de namiddag gingen we concreet aan de slag. We nodigden een aantal toekomstige woordvoerders uit voor een interview voor de camera en organiseerden een fotosessie met mensen die een burgemeesterssjerp aantrokken. Deze foto's gebruiken we voor de campagne 'Als ik burgemeester ben', zoals in 2018.

3. Workshop 3: Leve de democratie
Op 13 oktober 2024 zullen burgers voor het eerst niet meer verplicht zijn om te gaan stemmen. Dit maakt dat je als kiezer een bewust keuze kan maken om je stem uit te brengen. Het risico bestaat dat bepaalde bevolkingsgroepen in verhouding minder zullen gaan stemmen omdat zij meer drempels ervaren tot aan de stembus. Nochtans, elke stem telt en het is belangrijk dat elke burger wordt gehoord.
In de voormiddag lanceerden we het project ‘Leve De Democratie’ en gingen we in op wat mensen (de)motiveert om te gaan stemmen. Via een interactieve en bewegende methode wouden we de drempels tot aan de stembus in kaart brengen. Na de middag werkten we toe naar aanbevelingen om de drempels tot aan de stembus weg te werken.

De Forumdag bouwde voort op de Startdag: onze stem telt?! in het Vlaams Parlement op 26/1/2024.

De Forumdag sloot aan bij de campagne Ieders Stem Telt, de samenwerking tussen middenveldpartners om sociale professionals en vrijwilligers te helpen om aan de slag te gaan rond de lokale verkiezingen

Startdag: onze stem telt!

Lees meer

Ieders Stem Telt

Lees meer

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.